วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 11:49 น.

การเมือง

"บิ๊กป้อม" ขน "พปชร." แก้แล้งแล้วน่าน พร้อมเปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัครส.ส.

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 16.26 น.

"บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่น่าน แก้ปัญหาน้ำแล้ง เร่งรัดโครงการ "อ่างน้ำรี-ห้วยจ๊วก" แหล่งน้ำเพาะปลูก-อุปโภคบริโภค พร้อมกันนี้ขน"พปชร."เปิดตัว 3 ขุนพลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การลงพื้นที่ จ.น่าน ครั้งนี้เพื่อเร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำ และแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง 

โดยมอบหมายให้กรมชลประทานเร่งรัดแก้ไขผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พรด.) และอ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วก (พรด.) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมมอบให้สทนช.นำโครงการแก้ปัญหาน้ำแล้งในระยะยาวบรรจุในแผนแม่บทลุ่มน้ำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป ที่สำคัญในช่วงหน้าแล้งนี้ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตาม 9 มาตรการป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งปี2564/65 

​ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวเพิ่มเติมถึงความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำใน จ.น่าน ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 61 – 64 ) พบว่า มีแผนงานและโครงการด้านน้ำเกิดขึ้นรวม 2,565 แห่งปริมาณน้ำเก็บกัก 4.64 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 34,023 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 24,685 ครัวเรือนอาทิ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 

ยกทัพพปชร.ตีเมืองน่านเปิดตัว 3 ขุนพลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางของพล.อ.ประวิตรครั้งนี้  ได้มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคฯ และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค ร่วมคณะลงพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีนายวิรัช รัตนเศรฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคฯ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ สส บัญชีรายชื่อ ในฐานะนายทะเบียนพรรค นายสิระ เจนจาคะ สส กทม.นาย จีรเดช ศรีวิราช สส เขต 3 พะเยา และนายภาคภูมิ พิบูลย์มุข รวมถึงนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะข้าราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด

จากนั้น พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะเดินทางต่อไปยังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำสระน้ำบ้านศรีเกิดม.3ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน โอกาสนี้พล.อ.ประวิตร พร้อมด้วยร.อ.ธรรมนัส, ศ.ดร.นฤมล และนายวิรัช ยังได้ร่วมพบปะผู้นำชุมนุมและประชาชนในพื้นที่ พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ นายสักก์สีห์ พลสันติกุล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1, นายพิชิต โมกข์ศรี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 และนายฉัตรชัย จิตตรง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 โดย3 ว่าที่ผู้สมัครดังกล่าวแนะนำตัวเอง ซึ่งเป็นไปทิศทางเดียวกันคือการพัฒนาเมืองน่านให้ก้าวหน้าในอนาคต บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน เชื่อมโยงทุกภาคส่วนของพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชน

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส เชื่อมั่นว่า ว่าที่ผู้สมัครฯทุกคนล้วนเติบโตมาจากลูกหลานชาวเมืองน่าน และต่างก็มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานของพรรคอย่างเข้มแข็ง เพื่อจะได้ช่วยกันผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเมืองน่าน และเชื่อมโยงเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพรรคที่มีเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ขณะที่นางนฤมล กล่าวว่า มีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับตัวแทนพรรคฯในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกัน เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนเองมีโอกาสลงพื้นที่พร้อมด้วยร้อยเอกธรรมนัสหลายครั้ง จึงเห็นความตั้งใจในความต้องการที่จะร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเมืองน่านไปพร้อมกันกับประชาชนในพื้นที่ ด้วยการผลักดันนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในสังคมส่วนรวม ตรงความต้องการ ทั้งในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมสินค้าในชุมชน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

หน้าแรก » การเมือง