วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 02:01 น.

การเมือง

ยอดฉีดวัคซีนโควิด 14 พ.ค. 70,548 โดส กทม.ติดเชื้อ 2,125 ราย

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 12.18 น.

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565  เวลา 11.30 น. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,094 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,150,411 ราย หายป่วยแล้ว 2,105,105 ราย เสียชีวิตสะสม 7,774 ราย ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,373,846 ราย หายป่วยแล้ว 4,273,599 ราย เสียชีวิตสะสม 29,472 ราย 

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 14 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 135,590,107 โดส วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 7,344 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 22,232 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 40,972 ราย ยอดฉีดทั่วประเทศ 70,548 โดส

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก  ยอดผู้ติดเชื้อรวม 520,879,444 ราย  อาการรุนแรง 39,126 ราย  รักษาหายแล้ว 475,314,324 ราย เสียชีวิต 6,287,766 ราย  อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 84,209,473 ราย 2. อินเดีย   จำนวน 43,121,022 ราย 3. บราซิล จำนวน 30,682,094 ราย 4. ฝรั่งเศส จำนวน 29,160,802 ราย 5. เยอรมนี จำนวน 25,774,509 ราย ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 4,373,846 ราย

หน้าแรก » การเมือง