วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:42 น.

การเมือง

พวกจ้องซื้อเสียงเขตสัมพันธวงศ์มีหนาว! "ณพลเดช" จัดทีม 200 คนจับโกงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 21.12 น.

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565   เวลา 13.00 น. ดร.ณพลเดช มณีลังกา หรือ ดร.ปิง ผู้สมัคร ส.ก.หมายเลข 4 เขตสัมพันธวงศ์ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ตนได้จัดกิจกรรมอบรมผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง โดยสำนักงานการเลือกตั้งเขตสัมพันวงศ์รับผู้สังเกตการณ์จากพรรคเพื่อไทยจำนวน 26 คน ซึ่งตนได้ส่งรายชื่อไปแล้วและตนได้จัดทีมเพิ่มเติมที่ดูแลความเรียบร้อยภายนอกรวมผู้มาอบรมจำนวน 53 คน และตั้งเป้าจะเพิ่มผู้ดูแลการจับโกงเพิ่มเป็น 200 คน สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 2565 นี้ 

จากเบื้องต้นผู้ที่เข้าอบรมได้แจ้งเบาะแสการซื้อเสียงแล้วจำนวน 5 รายการ การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 7 รายการ ซึ่งตนจะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งทีมจับโกงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยต่อไป โดยในทีมได้จัดเตรียมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม

ทั้งนี้ตนขอประกาศเป็นศัตรูกับการทุจริตการเลือกตั้ง เพราะเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตนได้กล่าวกับผู้มาอบรมว่า ผู้ที่เข้ามาด้วยการซื้อเสียง ก็จะเข้ามาคอร์รัปชัน มาด้วยเงินที่ซื้อเสียงแล้วหลังจากนั้นเราจะไม่เห็นหน้าของคนซื้อเสียงอีกต่อไป เขาจะมาอีกทีเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ พร้อมใช้วงจรอุบาทว์ วงจรเดิมเพื่อที่จะเข้ามาโกงภาษีของประชาชนซ้ำแล้วซ้ำอีก ประเทศเราบอบช้ำมากเกินกว่าจะยอมให้ใครมาทุจริตและฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งได้อีกแล้ว ตนจึงตั้งทีมเพื่อดำเนินการดังกล่าวตามกรอบงบประมาณที่ กกต. กำหนด

สำหรับโทษของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะมีความผิดฐานให้สินบน ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 54 ประกอบมาตรา 126 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นไดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้ตนสมัครรับเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้หรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี กำหนด 20 ปี โดย ดร.ณพลเดช ย้ำว่าโทษจำคุกตั้งแต่ 1 -10 ปี นี้ครอบคลุมทั้งผู้ซื้อเสียง และผู้ขายเสียงด้วย

หน้าแรก » การเมือง