วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 06:56 น.

การเมือง

"บิ๊กตู่" ให้คิดเอาเอง "สุชาติ" พูดแรงหรือไม่ อย่าใช้วิธีทหารสั่งรัฐมนตรีตอบกระทู้ สั่งห้ามใช้กัญชาในหน่วยทหาร

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 13.25 น.

"บิ๊กตู่" ให้คิดเอาเอง "สุชาติ" พูดแรงหรือไม่ อย่าใช้วิธีทหารสั่งรัฐมนตรีตอบกระทู้ ฉุนไม่ตอบคลายล็อกโควิดไล่สื่อกลับไปอ่านให้เข้าใจค่อยมาถาม  ขอบคุณเหล่าทัพช่วยประชาชนไฟไหม้บ่อนไก่  พร้อมสั่งห้ามใช้กัญชาในหน่วยทหารเด็ดขาด ให้เหล่าทัพร่างคำสั่งตามกรอบ สธ.

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่กระทรวงกลาโหม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงถึงกรณีที่นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ติงกลางสภา อย่าใช้วิธีทหารมอบรัฐมนตรี มาชี้แจงกระทู้เพราะแสดงถึงความไม่รับผิดชอบว่า ก็ได้เน้นย้ำไปทุกครั้ง แต่เมื่อวานสอบถามไปทราบว่าไม่ได้ไปตอบเพราะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดภารกิจ และได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยไปตอบ แต่ขณะนั้นติดพันในงานของ กมธ.อยู่ ซึ่งได้แจ้งขอเลื่อนเวลาในการตอบกระทู้ จึงคิดว่าทำให้เกิดช่องว่าง ทั้งนี้ขอให้เข้าใจเหตุผล ว่านายกฯ สามารถมอบหมายให้ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงไปตอบแทนได้ เพราะนายกฯ เองก็ตอบได้เฉพาะกรอบกว้างๆ หรือแนวทางในการปฎิบัติ แต่ในเรื่องของรายละเอียดเป็นเรื่องของแต่ละกระทรวง ที่จะรู้ในเรื่องของรายละเอียดดี

พลเอกประยุทธ์ยันว่าการมอบหมาย ให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องไปชี้แจงแทนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของสภา และยืนยันว่าให้เกียรติสภาเสมอ ไม่มีปัญหา ซึ่งทราบว่าเมื่อวานเป็นกระทู้เร่งด่วน 3 กระทู้ ในแต่ละวัน บางอย่างก็มีการวางแผนงานไปแล้ว ก็คิดว่ามอบหมายผู้แทนไปแล้วจะไปตอบได้ เพียงแต่ว่าผู้แทนก็ไปติดพันจากงานอื่น  เมื่อถามว่าการพูดกลางสภาของนายสุชาติเป็นการพูดแรงไปหรือไม่ นายกรัฐมนตรีระบุ ก็คิดกันเอาเอง

ฉุนไม่ตอบคลายล็อกโควิดไล่สื่อกลับไปอ่านให้เข้าใจค่อยมาถาม 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ 7 ข้อกำหนดมาตรการผ่อนคลายโควิด-19 เมื่อคืนวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยนายกฯ ถามกลับด้วยเสียงดังว่า “อ่านแล้วหรือยัง แล้วยังไง อ่านให้เข้าใจเเล้วค่อยมาถามจะได้รู้วัตถุประสงค์ที่ออกมาว่ามุ่งหมายอะไรแล้วอะไรคือสาระสำคัญ แล้วมีปัญหาอะไร ย้ำว่าทุกอย่างพิจารณารอบคอบแล้ว ในการประกาศออกมาแต่ละอย่างเพราะเป็นเรื่องเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่าให้มีปัญหาทุกเรื่องเลยแล้วกัน ขอให้ทำความเข้าใจก่อนก่อนถาม”

ขอบคุณเหล่าทัพช่วยประชาชนไฟไหม้บ่อนไก่

พล.อ.ประยุทธ์  กล่าวว่า วันนี้ได้หารือถึงการติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายไว้ ทั้งเรื่องความมั่นคง การบูรณาการการทำงานของทุกเหล่าทัพ ที่ร่วมกับกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึง กอ.รมน. และศรชลที่เป็นการเสริมศักยภาพของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ได้ขอบคุณ เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เข้าไปช่วยคลี่คลายเหตุเพลิงไหม้ ที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของกระทรวงมหาดไทย พร้อมขอยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่ในทุกมิติ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้มากที่สุด และก็ได้สั่งงานต่อเนื่อง

อยู่ในแผนงานในความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังรับทราบความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในภูมิภาค ที่เป็นเป้าหมายของเรา ในการผลิตเอง  การปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่เราสามารถดำเนินการได้ ในช่วงที่เราไม่สามารถจัดหาจากต่างประเทศได้มากนัก ก็ต้องช่วยตัวเองรวมถึงการซ่อมสร้าง และยืดอายุการใช้งานของยุทโธปกรณ์ ซึ่งก็ต้องติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคของเราด้วย

 สั่งห้ามใช้กัญชาในหน่วยทหารเด็ดขาด ให้เหล่าทัพร่างคำสั่งตามกรอบ สธ.

พ.อ. จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษก กห. แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้กับกําลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึง ประโยชน์ โทษภัย ข้อปฏิบัติ และข้อควรระวังในการใช้ ปลูก นําเข้า มีไว้และครอบครอง ซึ่งกัญชาและกัญชง ทั้งนี้ ให้สํานักงานปลัดกห. เร่งจัดทําแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมการใช้และบริโภคกัญชาหรือกัญชงของกําลังพลในสังกัดกห. และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เน้นย้ำและกํากับดูแลกําลังพลให้ใช้กัญชาและกัญชงอย่างถูก วิธี และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดโดยเคร่งครัด จะต้องไม่เสพหรือบริโภคกัญชาหรือ กัญชงในหน่วยทหาร รวมทั้งก่อนและระหว่างขับขี่ยานพาหนะการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร หรือทํางานที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนห้ามแสดงพฤติกรรม เกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชง อันไม่เหมาะสมในสื่อต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์อย่าง เด็ดขาด

"เมื่อมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ในการออกข้อห้ามไว้ หน่วยงานต่างๆในส่วนของกห. และเหล่าทัพมีกำลังพลใต้ปกครอง ก็ให้หน่วยงานรับผิดชอบออกระเบียบหรือคำสั่งให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให้การใช้อยู่ในกรอบของเรื่องการแพทย์ ไม่ให้ใช้เชิงสันทนาการนอกจากนั้นยังห้ามใช้และบริโภคในหน่วนทหารโดยเด็ดขาด"รองโฆษกกห. กล่าว

หน้าแรก » การเมือง