วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 04:29 น.

ภูมิภาค

เรือนจำประจวบฯหนุนงบกองทุนให้ผู้ต้องขังพ้นโทษ รายละไม่เกิน 30,000 บาทใช้เป็นทุนประกอบอาชีพ

วันพฤหัสบดี ที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 19.20 น.

 

เรือนจำประจวบฯหนุนงบกองทุนให้ผู้ต้องขังพ้นโทษ

รายละไม่เกิน 30,000 บาทใช้เป็นทุนประกอบอาชีพ

 

วันที่ 9 สิงหาคม 61 นายสมเกียรติ มณีรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อเป็นหน่วยรับลงทะเบียนและบริหารการจัดหางานให้แก่ผู้พ้นโทษที่ประสงค์จะหางานทำ การฝึกทักษะพัฒนาฝีมือแรงงาน การร้องเรียนปัญหาจากการทำงาน โดยมีการประสานการทำงานกับสำนักงานจัดหางาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานสวัสดิการและฝีมือแรงงานฯเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีงานมีรายได้ ไม่กลับไปทำผิดซ้ำ นอกจากนี้มีการสำรวจความต้องการประกอบอาชีพของผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ เพื่อจัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ แนะแนวอาชีพ ส่วนผู้ที่พ้นโทษแล้ว และไม่มีทุนประกอบอาชีพ สามารถยื่นขอรับเงินจากกองทุนคืนคนดีสู่สังคมได้รายละไม่เกิน 30,000 บาท ที่ผ่านมาได้มอบไปแล้วจำนวน 13 ราย และนำผู้ต้องขังกลุ่มแรกจำนวน 10 คน ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กำหนดออกไปฝึกทักษะในสถานประกอบการจริงแบบเช้าไปเย็นกลับ.