วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 01:30 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าสุพรรณฯรณรงค์หยุดโรคไข้เลือดออก

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 20.56 น.

 

ผู้ว่าสุพรรณฯรณรงค์หยุดโรคไข้เลือดออก

 

 

 

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายธานินทร์ เพ็งอ้น  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ นางศิริณี  วัธนินทร ประธานชมรม อสม.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อสม. กว่า 100 คนเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยวิธีเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงพิษภัยของโรคไข้เลือดออกและวิธีทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

 


 


นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงหน้าฝนและกำลังมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งโรคไข้เลือดออกนั้นสามารถป้องกันได้ ดังนั้นตนจึงให้นโยบายกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกอำเภอเร่งดำเนินรณรงค์ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและไม่ให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก อย่างไรก็ตามต้องขอฝากเจ้าหน้าที่ อสม.ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ  ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนและรับทราบปัญหาหากพบว่าพื้นที่ไหนมีการเกิดโรคไข้เลือดออกท่านอย่านิ่งเฉยต้องรีบรายงานให้ทางสาธารณสุขทราบเพื่อจะได้รีบดำเนินการป้องกันแก้ไขได้ทัน วันนี้ได้ ตนได้ลงพื้นที่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมเจ้าหน้าที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเคาะประตูบ้านเข้าไปให้ความรู้ ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงต่างๆ เช่นการคว่ำถังใส่น้ำ กะลามะพร้าว โอ่งน้ำ อ่างน้ำ อ่างบัว ตลอดจนแจกันดอกไม้ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำได้เป็นอย่างดี พร้อมกับแจกทรายอเบธ ให้นำไปใส่ภาชนะไม่ให้ยุงลายเข้าไปวางไข่ขยายพันธุ์ ไปร้ายประชาชนได้