วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:51 น.

ภูมิภาค

ศรีสะเกษ มอบปฏิญญาบัตรบัณฑิตคืนถิ่น รุ่นศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาความยากจน

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 22.57 น.

 

ศรีสะเกษ มอบปฏิญญาบัตรบัณฑิตคืนถิ่น

รุ่นศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาความยากจน

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบปฏิญญาบัตรบัณฑิตคืนถิ่น และกล่าวปิดการฝึกอบรมโครงการบัณฑิตคืนถิ่น จ.ศรีสะเกษ รุ่นศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาความยากจน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 12 กันยายน 2561 ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ โดยศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ มูลนิธิบัณทิตคืนถิ่น จัดขึ้นโดยมี ดร.สมหมาย วันสอน ประธานมูลนิธิบัณทิตคืนถิ่น พร้อมด้วย นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

 

 

 

นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการบัณฑิตคืนถิ่นขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้บัณฑิตซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ เป็นแก่นหรือแกนในการพัฒนาทุกมิติ เป็นเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่มีพลังความรู้เป็นพื้นฐาน ในการเพิ่มศักยภาพต่อยอดการพัฒนา สืบสานพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Smart farmer, Big farm , SME ,Otop , เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ และเพื่อให้พัฒนาที่จะให้บัณฑิตคืนถิ่นได้ปรับตัวสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการมุ่งสูความเป็นThailand 4.0 จนนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค