วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:38 น.

ภูมิภาค

พาไปชิมแตงโมหวานที่เมืองชาละวัน เกษตรกรทิ้งนาปรังหันปลูกแตงโมขายรายได้งาม

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562, 14.13 น.

 

พาไปชิมแตงโมหวานที่เมืองชาละวัน
เกษตรกรทิ้งนาปรังหันปลูกแตงโมขายรายได้งาม

 

 


ชาวนาพิจิตรลดพื้นที่การทำนาปรังหันปลูกแตงโมพืชใช้น้ำน้อยผลผลิตมีคุณภาพเนื้อแดง รสหวาน ตลาดต้องการช่วงนี้ราคา กิโลกรัมละ 9 บาท เกษตรกรสุดปลื้มราชการเตรียมส่งเสริมการตลาด 7-9 กุมภาพันธ์ 62 เตรียมจัดงาน “วันแตงโม โชว์กรงนก”

 


วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ แปลงแตงโมเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรนายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายกิตติชาติ  ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่แปลงปลูกแตงโมของนางเข็มพร สำแดงเดช ปลูกในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ปลูกแตงโมในพื้นที่  7 ไร่ แบ่งเป็นพันธุ์กินรี 188  (สีแดง) จำนวน 4 ไร่ และพันธุ์รันรัน(สีเหลือง) จำนวน 3 ไร่  ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3 ตัน ต่อไร่ โดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน ขณะนี้ราคา กิโลกรัมละ 9 บาท หรือคิดเป็นรายได้ประมาณไร่ละ 27,000 บาท ทำให้มีรายได้จากการปลูกแตงโมในพื้นที่ 7 ไร่ประมาณ 189,000 บาท มีต้นทุนการผลิตเพียงแค่ไร่ละประมาณ 5,000 บาท เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ประมาณ 154,000 บาท

 

 


สำหรับแตงโมเป็นพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย ใช้ระยะเวลาประมาณ 65 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ขณะนี้จังหวัดพิจิตร มีเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมจังหวัดพิจิตร ขณะนี้ประมาณ 4,200 ไร่  พื้นที่ปลูกแตงโมอำเภอวังทรายพูนประมาณ  1,189  ไร่ แตงโมวังทรายพูนถือว่าได้มาตรฐาน ไส้แน่น เนื้อแดง รสหวาน ตรงกับความต้องการของตลาด ดังนั้นทางภาคราชการจึงให้ความสำคัญ โดยในวันที่ 7 - 9  กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดงาน “วันแตงโม โชว์กรงนก” ขึ้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตร ทั้งนี้ได้มีการจัดประกวดแตงโม ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรอำเภอวังทรายพูนอีกด้วย

 

 

 

 

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือ สอบถามที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร 056-613423 ต่อ 103 ได้ในวันเวลาราชการ