วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:41 น.

ภูมิภาค

เทศบาลหัวหินมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562, 18.34 น.

 

 


เทศบาลหัวหินมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน

 


เทศบาลหัวหินมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน 1.5 ตันให้ผู้แทนกองทัพเรือนำไปแจกจ่ายชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร

 

 

วันที่ 18 มกราคม 62 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนให้กับผู้แทนกองทัพเรือ เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน(โรคคอหอยพอก) มี นายอติชาติ ชัยศรี นายกสมาคมประมงปราณบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านจากกลุ่มสมาคมประมงปราณบุรีเข้าร่วมในพิธี

 

 

 


โดยผู้แทนเทศบาลเมืองหัวหิน ผู้แทนสมาคมประมงปราณบุรีน้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นประธานในพิธีฯเข้ารับพระราชทานอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนจากหน้าพระฉายาลักษณ์ ส่งมอบให้กับ พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนกองทัพเรือ จากนั้นกองทัพเรือจะนำสิ่งของที่น้อมเกล้าฯถวายดังกล่าวไปส่งมอบให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนในโครงการฯและประชาชนห่างไกลทุรกันดารในจังหวัดทางภาคเหนือต่อไป

 


สำหรับอาหารทะเลที่ผู้แทนสมาคมประมงปราณบุรีน้อมเกล้าฯถวายตามโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนประกอบด้วย ปลาทูเค็ม หมึกกระตอยแห้ง ปลากระป๋อง น้ำปลาและกะปิ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของ จ.ประจวบคีรีขันธ์และได้ดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 2 โดยในครั้งนี้สามารถรวบรวมอาหารทะเลได้หนัก 1.5 ตัน.