วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:13 น.

ภูมิภาค

อุบลฯ รณรงค์ลดขยะในหน่วยงานภาครัฐ

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562, 17.07 น.

 

อุบลฯ รณรงค์ลดขยะในหน่วยงานภาครัฐ

          

วันนี้ (21ม.ค. 62) ที่ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562  เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัด ร่วมรับรู้และมีส่วนเข้าร่วมในการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด โดยกำหนดให้มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 

 

โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการเริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานภายในศาลากลางจังหวัดมีมาตรการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล  ขยะทั่วไป ขยะเปียก และขยะอันตราย  ตั้งถังคัดแยกขยะ บริเวณด้านข้างและด้านหลังศาลากลางจังหวัด  ร้านค้าและตลาดประชารัฐวันพุธ  เพื่อให้แม่ค้างดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราการนำถุงพลาสติกและกล่องโฟมเข้าภายในศาลากลางจังหวัด โดยรณรงค์เชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ให้มาใช้ถุงผ้า  ตะกร้า  ปิ่นโต  และ แก้วน้ำส่วนตัว โดยเพิ่มกิจกรรมถุงผ้าให้ยืม กิจกรรมตักบาตรกล่องโฟม กิจกรรมยืดอกพกปิ่นโต สุดท้ายให้ทุกหน่วยงานสำรวจและเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย กล่องโฟม ถุงพลาสติกหูหิ้ว  แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว แล้วส่งให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีรวบรวมประเมินผลทุกสิ้นเดือน  เพื่อรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป