วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 11:00 น.

ภูมิภาค

ทร.ทำความสะอาดชายหาดหัวหิน

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 18.19 น.

 

ทร.ทำความสะอาดชายหาดหัวหิน


วันที่ 12 ก.พ. 62 ที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหินเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นาวาเอกวรุณ วีระกุล ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองทัพเรือ เป็นประธานมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินรวม 3 แห่งได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า และโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย มี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน และคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมรับมอบเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอ เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง รักในการเล่นกีฬา จากนั้นกำลังพลจากเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร จำนวน 40 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ทำความสะอาดชายหาดบริเวณด้านหน้าโรงแรมนาวีภิรมย์ตลอดแนวท่ามกลางอากาศแจ่มใส เพื่อเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดของเมืองหัวหินให้คงอยู่สืบไป.

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค