วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 23:29 น.

ภูมิภาค

ประชาสัมพันธ์ สุโขทัยนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ ติดตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 10.49 น.

 

 ประชาสัมพันธ์ สุโขทัยนำสื่อมวลชนลงพื้นที่
ติดตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมและตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่โครงการขุดลอกแม่น้ำยมสายเก่า ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 

เมื่อววานนี้ (15 ก.พ. 62 ) เวลา 09.00 น.นางระพีพร  มีสะอาด ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำสื่อมวลชนลงพื้นที่รับทราบผลการดำเนินโครงการขุดลอกคลองแม่น้ำยมสายเก่า และโครงการขุดลอกวัชพืชเปิดทางน้ำ (คลองวงฆ้อง) หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยโดยมีนายปพน  สอนธรรม ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอสวรรคโลกนำคณะให้การต้อนรับและนำชมโครงการพร้อมบรรยายสรุปถึงความก้าวหน้าตลอดจนผลประโยชน์ของโครงการที่ประชาชนจะได้รับ
 

สำหรับโครงการขุดลอกคลองแม่น้ำยมสายเก่า และโครงการขุดลอกวัชพืชเปิดทางน้ำ (คลองวงฆ้อง) หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลกนี้ เมื่อแล้วเสร็จจะ ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเลี้ยงสัตว์และมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี  โดยหลังจากนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนเร่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค