วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 17:19 น.

ภูมิภาค

บุรีรัมย์ส่อวิกฤต! ค่าฝุ่นละอองพุ่งสูง179 ผู้ว่าลั่นหากพบใครเผาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 16.11 น.


บุรีรัมย์ส่อวิกฤต! ค่าฝุ่นละอองพุ่งสูง179
ผู้ว่าลั่นหากพบใครเผาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด


ส่อวิกฤต!! ค่าฝุ่นละอองพุ่ง! ล่าสุดสูงถึง 179 ไมโครกรัม ผู้ว่าสั่งกำชับป้องกันแก้ไข ลั่นหากพบใครเผานำตัวดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกราย

 


วันที่ 15 ก.พ.62 นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวหลังจากประชุมมอบแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่า จากการติดตามสถานการณ์หมอกควันฝุ่นละอองพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาอย่างต่อเนื่อง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงที่จะมีค่าสูงเกินมาตรฐานหากไม่มีการควบคุมจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยความเป็นห่วงทางจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้มีการออกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม และห้ามมีการลักลอบเผาป่า ไร่อ้อย ตอซังข้าว วัชพืช และขยะมูลฝอย เด็ดขาดหากมีผู้หนึ่งผู้ใด หรือคนหนึ่งคนใดฝ่าผืน จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ทุกราย และได้มีการจัดประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มาร่วมประชุมหารือ เฝ้าระวัง และกำหนดมาตรการหาคนที่กระทำผิดจากการเผาทุกชนิดมาลงโทษอย่างเด็ดขาด ซึ่งการเผาทุกกรณีถ้าลุกลามเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่า ถือเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 150,000 บาท จำคุกสูงสุด 15 ปี

 


ด้านนาย ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้สัมภาษณ์ว่าจากการเฝ้า ติดตามค่าฝุ่นละอองของจังหวัดบุรีรัมย์ จากวันก่อนเท่ากับ60กว่าไมโคกรัมและ เมื่อวาน 80กว่าไมโครกรัม และล่าสุดวันนี้ค่าฝุ่นละอองพุ่งพรวดสูงถึง 179 ไมโครกรัมจึงมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปรณรงค์ สร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจแก่ประชาชน ในพื้นที่ให้งดการเผา หรืองดกิจกรรมที่ทำให้เกิดควันและฝุ่นละอองในอากาศ เข้มงวดกวดขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้ควบคุมการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการก่อสร้างต่างๆ ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 


พร้อมทั้งให้ตำรวจและขนส่งจังหวัด เข้มงวดตรวจจับยานพาหนะที่ปล่อยควันดำ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดทั้งแนะนำการปฏิบัติตนและการดูแลสุขภาพอนามัย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถบรรเทาเบาบางปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่เป็นอันตรายสุขภาพของประชาชนลงได้ และคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้น

หน้าแรก » ภูมิภาค