วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 06:12 น.

ภูมิภาค

ผวจ.ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง

วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562, 23.23 น.

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือแข็งขันในการป้องกัน ปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดที่จะเข้ามาพื้นที่ โดยจากข้อมูลสถิติผลการปราบปรามจับกุมยาเสพติดให้โทษเดือนมีนาคม 2562 พบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมและสกัดกั้นยาเสพติดประเภทต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก อาทิ กัญชาแห้ง จับกุมได้ 25 ราย ผู้ต้องหา 21 คน น้ำหนัก 2.89 กิโลกรัม ,กัญชาสด จับกุมได้ 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน ของกลาง 30 กรัม ,พืชกระท่อม 595 ราย ผู้ต้องหา 608 คน ของกลางกว่า 263 กิโลกรัม ,แอมเฟตามีน(ยาบ้า) จับกุมได้ 654 ราย ผู้ต้องหา 656 คน ของกลาง 1,109,424 เม็ด ,โซเลม จับกุมได้2 ราย ผู้ต้องหา 2 คน ของกลาง 290 เม็ด ,ยาไอซ์ จับกุมได้ 61 ราย ผู้ต้องหา 65 คน ของกลาง 5.42 กิโลกรัม และยาแก้ไอ จับกุมได้ 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน ของกลาง 110 ขวด รวมการจับกุมได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,339 ราย ผู้ต้องหา 1,354 คน

 

 

โดยในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ สถานภาพอาชญากรรมคดีสำคัญและปราบปรามยาเสพติด ความมั่นคงภายในจังหวัด การป้องกันปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จำนวน 2 คดี พื้นที่ป่าเสียหาย 6 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวาได้ของกลางเป็นไม้ 3 ท่อน อุปกรณ์ 8 ราย ผู้ต้องหา 1 ราย รวมทั้งการปฏิบัติด้านการประมงในรอบเดือน ที่สามารถตรวจจับกุมผู้กระทำผิด ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 18 เมษายน 2562 โดยชุดบูรณาการได้ออกปฏิบัติงาน 6 ครั้ง 5 คดี ตรวจยึดลอบพับได้ จำนวน 149 ลูก โพงพาง 1 ปาก คราดหอย 2 อัน คันรุน 1 คู่ เรือของกลาง 2 ลำ และผู้ต้องหาหลบหนี 2 ราย

หน้าแรก » ภูมิภาค