วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:20 น.

ภูมิภาค

กอ.รมน.พิจิตรปลุกพลังชาวบ้าน สร้างธนาคารน้ำใต้ดินสู้ภัยแล้งแก้จน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562, 16.31 น.

กอ.รมน.พิจิตรปลุกพลังชาวบ้าน
สร้างธนาคารน้ำใต้ดินสู้ภัยแล้งแก้จน

 


วันที่ 25 เม.ย. 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็น ผอ.กอ.รมน.พิจิตร ได้มอบหมายให้ พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร (กอ.รมน.) เป็นประธานดำเนินกิจกรรมการอบรมผู้นำชุมชน ชาวบ้าน รวมถึงพระสงฆ์ เพื่อเติมเต็มความรู้เกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ แบบ โคก หนอง นา โมเดล และธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา หมู่ที่ 5 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซึ่งมีชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมแล้วเกือบ 200 คน เข้าร่วมในการอบรมเพื่อติดอาวุธทางปัญญาในครั้งนี้ โดยมี นายเทพ เพียมะลัง นักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เป็นผู้บรรยายเรื่อง โคก หนอง นา อินทรีย์วิถีพุทธ ที่ยกตัวอย่างให้เห็นถึงการนำโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาบริหารจัดการชีวิตและการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลงมือทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องใช้งบประมาณหรือการลงทุนที่ใหญ่โตแต่อย่างใด ขอเพียง กล้าเปลี่ยนแล้วลงมือทำ จากคนที่เคยเป็นหนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มีเงินเหลือเก็บ พอกิน พอใช้
 

 


นอกจากนี้ ดร.เร่งรัด สุทธิสน จากสถาบันน้ำนิเทศศาสนาคุณ ก็ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากพื้นที่ตำบลหนองโสน และ ตำบลเนินปอ เป็นพื้นที่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก โดยได้แนะนำวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินตามหลักของสถาบันน้ำนิเทศศาสนาคุณ ที่มีอยู่ 2 รูปแบบ คือระบบปิดใช้แก้ปัญหาตามครัวเรือน รางระบายน้ำ การเกษตร และระบบเปิดใช้แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งและสามารถนำน้ำมาใช้ได้ ประโยชน์ที่ได้รับ คือ การคืนระบบนิเวศสู่ธรรมชาติ มีน้ำอุปโภคและบริโภคที่พอเพียง ซึ่งวิธีการทำก็ทำแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายก็สามารถทำให้มีแหล่งน้ำอยู่ใต้ดินที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับพืชผลทางการเกษตร รวมถึงสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้จริง ซึ่งมีเกษตรกรในหลายจังหวัดลงมือทำและได้ผลมาแล้ว
 

 

 

สำหรับในพื้นที่ตำบลหนองโสนและตำบลเนินปอขณะนี้ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็น ผอ.กอ.รมน.พิจิตร ได้อนุมัติเห็นชอบให้ กอ.รมน.พิจิตร ร่วมกับชาวบ้านและผู้นำชุมชนรวมถึงพระสงฆ์ขับเคลื่อนเดินหน้าโครงการดังกล่าวและจะทำต่อเนื่อง โดยจะหันมาส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ผักอินทรีย์ และอื่นๆ แบบครบวงจร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการทำนาและจะให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอนาคตต่อไปอีกด้วย ซึ่งการติดอาวุธทางปัญญาในครั้งนี้ก่อให้เกิดการกระตุ้นพลังของชาวบ้านที่มีพระสงฆ์และผู้นำชุมชนร่วมขับเคลื่อนเพื่อแก้จนและสู้ภัยแล้งแบบมั่นคง ยั่งยืน อีกด้วย

 

หน้าแรก » ภูมิภาค