วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:32 น.

ภูมิภาค

พัทลุง จัดมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 22.10 น.

 

พัทลุง จัดมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่


ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า เวลา 18.00 น.วันที่  22  พฤาภาคม 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลาจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศกระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองศ์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งพสกนิกรชาวไทยต่างปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้น

 


           

ดังนั้นทางจังหวัดพัทลุงจึงจัดมหรสพ และการแสดงมากมายอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบศิลปวัฒธรรมพื้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนชมอย่างมีความสุขตั้งวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 การจัดงานนั้นได้นำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานศิลปวัฒธรรมพื้นบ้าน เช่นการร่ามมโนราห์เทิดพระเกียรติโดยมโนราห์เกรียงเดช  นวลระหงส์ การแสดงหนังตะลุงคณะรุ่งวิเชียร  ตะลุงเสียงทอง การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุง การแสดงของชมรมคนเมืองลุงนุ่งผ้าถุงไทย และภาพยนตร์กลางแปลง ซึ่งการแสดงของศิลปินและนักแสดง แต่ละคนล้วนมีความรู้สึกปีติยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของงานมหรสพสมโภชในครั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

 


      

สำหรับงานในค่ำคืนแรกนั้นมีข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรับชมการแสดงสืบสานศิลปวัฒธรรมพื้นบ้าน ที่มีหลากหลายภายในงานโดยเฉพาะการแสดงของชมรมคนเมืองลุงนุ่งผ้าถุงไทยกว่า 100 ชีวิตรำถวายเทิดพระเกียรติ อย่างมีความสุข