วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 21:24 น.

ภูมิภาค

สมุทรปราการเปิดงานมหรสพสมโภชวันแรก

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 22.34 น.

สมุทรปราการเปิดงานมหรสพสมโภชวันแรก

 

 

จังหวัดสมุทรปราการเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อย่างยิ่งใหญ่มีการแสดงของกลุ่มนักเรียนในจ.สมุทรปราการที่ได้รับรางวัลระดับประเทศหลากหลายสาขามาร่วมทำการแสดง

 


       

เมื่อเวลา 18.15 วันที่ 22 พ.ค.62 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ   นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี เปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 โดย ผวจ.ประธานได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลง ฯ จากนั้นร่วมชมการแสดงถวายพระพร จากโรงเรียนสมุทรปราการ การแสดงชุด นคราปราการ เทิดไท้พระภูบาลมหาวชิราลงกรณ์ ฯ จาก สพม.เขต 6 ชมขบวนแห่ถวายเครื่องราชสักการะ จาก 6 อำเภอ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 

 

 

 

โดยมีนางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์  นายธฤต สำราญเวทย์  และนายชัยพจน์ จรูญพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง ผอ.กอ.รมน.สมุทรปราการ หัวหน้าศาลจ.สมุทรปราการ  หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธี และร่วมรับชมการแสดงของเหล่านักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการที่เคยไปแข่งขันและได้รับรางวัลระดับประเทศ หลากหลายสาขาการแสดงมาแล้ว  โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และมหรสพสมโภชต่างๆ อาทิ การแสดงโขน การแสดงหุ่นคน ละครชาตรี การบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีสากล รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ด้วย.      

 

 


               

และสำหรับ มหรสพสมโภช  ในวันที่ 23 พ.ค.จะมีการแสดงจากอำเภอบางพลี  วันที่ 24 พ.ค.การแสดงจาก อำเภอพระสมุทรเจดีย์ วันที่ 25 พ.ค.การแสดง จากอำเภอบางบ่อ   วันที่ 26 พ.ค.การแสดง จากอำเภอพระประแดง  วันที่ 27 พ.ค. ชมการแสดงจากอำเภอบางเสาธง และวันที่ 28 พ.ค.การแสดงจากอำเภอเมือง   จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการร่วมแต่งกายชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง ชมมหรสพสมโภช การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติของจังหวัดสมุทรปราการในช่วงวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย.

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค