วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 04:02 น.

ภูมิภาค

อบต.หนองตาแต้มเตรียมรับรางวัลจากUN โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 17.29 น.

อบต.หนองตาแต้มเตรียมรับรางวัลจากUN
โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 

วันที่ 12 มิถุนายน 62  นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าได้เดินทางไปตรวจติดตามและเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองที่ หมู่ 8 บ้านวังวน ต. หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี รายงานผลการดำเนินโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อบต. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางเข้ารับรางวัลและเผยแพร่ผลงานที่กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน หลังจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองตาแต้ม ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Developing effective and responsible public institutions จากผลงานเรื่อง Self-reliant Solar Energy Community จากองค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น ในการประกาศรางวัล United Nations Public Service Awards 2019

 

 


นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรีมีการจัดประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทั่วประเทศที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นทุกปี พบว่าขณะนี้ อปท.หลายแห่งพัฒนาการทำงานเพื่อสนองความต้องการของประชาขนในพื้นที่ สำหรับ อบต.หนองตาแต้ม เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ อปท.อื่น หลังจากแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


นายกิตติพงศ์ นายอำเภอปราณบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาพื้นที่หมู่ 8 มีประชาชน 400 หลังคาเรือน ประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้มานานหลายสิบปีเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางทหาร อบต.จึงทำโครงการฯ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ มีการใช้งบติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นำไปใช้งานได้ครบทุกหลังคาเรือน นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถนำพลังงานไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องมือทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีการตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชนเพื่อฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ให้เป็นช่างเทคนิคที่สามารถดูแลระบบได้ และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์โซลาร์เซลล์ ทำให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากอุปกรณ์ขัดข้อง

 


ด้านนายเชิด ยอดแฉล้ม รองนายก อบต.หนองตาแต้ม กล่าวว่าได้ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากระบบโซลาร์เซลล์แก่ประชาชน เรียนรู้วิธีการใช้งาน ก่อนหน้านี้ได้นำผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศได้รับงบประมาณ 3 ล้านบาท และต่อมาได้รับรางวัลชนะเลิศจากองค์การสหประชาชาติ ทำให้ชาวบ้านภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เมื่อมีไฟฟ้าใช้ทำให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน.