วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 13:54 น.

ภูมิภาค

ปากน้ำจัดมหกรรมดนตรีส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านสาขลา

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 22.20 น.

ปากน้ำจัดมหกรรมดนตรีส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านสาขลา
    

รอง ผวจ.สมุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมดนตรีส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านสาขลา เพิ่มศักยภาพการการแข่งขันเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น มีสินค้าโอทอปและสินค้าชุมชนมาวางจำหน่ายจำนวนมาก

 


    

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 15 มิ.ย.62 ที่ลานกิจกรรม ตลาดชุมชนบ้านสาขลา นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรม มหกรรมดนตรีส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2  โดยมีนายชาตรี อ่วมสอาด นายก อบต.นาเกลือ .พระสมุทรเจดีย์ กล่าวต้อนรับ มีนายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงาน มีปลัดอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ภาครัฐ เอกชน ปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  รวมทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 


    

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รอง ผวจ. กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เส้นทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด กระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ รวมถึงชุมชน และประชาชนในจังหวัดมุทรปราการที่ทำให้การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 


    

นายชาตรี อ่วมสอาด นายก อบต.นาเกลือ กล่าวว่า หมู่บ้านสาขลาแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมง ทำวังกุ้ง ทำวังปลา มีผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป เช่นกุ้งแห้ง กุ้งเหยียด ปูราเกียรติ์ และอื่นๆอีกมาก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือพระปรางค์เอน หรือเจดีย์ เอียงบ้านสาขลา มีอายุกว่า 100 ปี และตลาดน้ำโบราณบ้านสาขลา เป็นต้น

 


    


สำหรับการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุทรปราการ เมโลดี้ ออฟ สมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ที่บ้านสาขลาในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะได้ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นต่อไป
    

หน้าแรก » ภูมิภาค