วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 06:38 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าเลยสั่งลุย! ต้อนช้างเข้าป่าภูหลวงครั้งใหญ่ ระดมกำลัง ชี้ปัญหาถกหาทางแก้ไข

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 10.31 น.

ผู้ว่าเลยสั่งลุย! ต้อนช้างเข้าป่าภูหลวงครั้งใหญ่
ระดมกำลัง ชี้ปัญหาถกหาทางแก้ไข

 


    

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หลังเดินทางลงพื้นที่ พบปะชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่า ที่มีปัญหามาแล้วหลายเดือน และมีช้างป่าประมาณ 30 ตัว ออกมาหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง นั้น กลับเข้าไปในป่าภูหลวง อย่างปลอดภัย และเร่งให้ หน่วยงานราชการ ต่างๆ เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน ถึงผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาแบบช้างอยู่กับป่า และช้างอยู่กับคนได้
    


ผู้ว่าราชการ จังหวัดเลย กล่าวต่ออีกว่า  ในการเดินทางมาพูดคุยกับชาวบ้านวังมนและหมู่บ้านใกล้เคียง 5 หมู่  3 ตำบล ตำบลเลยวังไสย์ ตำบลภูหอ ตำบลแก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จังหวัดเลย โดยแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่มีการพูดคุยกับชาวบ้านและประสานไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย และ สถานีวิจัยภูหลวง อำเภอท้องถิ่น ชาวบ้าน ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงทิศทางจะเดินไป

 


    

ในด้านพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ให้ทางอำเภอทำหนังสือขอให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ โดยแยกเป็น 2 กรณี เสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  เสียโอกาสไม่สามารถเข้าไปทำกินหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ได้ เช่น ยางพารา มะขามหวาน ข้าว การทำประกันชีวิต การรักษาพยาบาลรวมถึงทรัพย์สินจากถูกช้างทำร้าย ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยจากช้างป่า การพักชำระหนี้ของเกษตรที่ประสบปัญหาจากช้างป่า โดยพิจารณาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เรื่องเอกสารสิทธิ์พื้นที่ทำกิน ให้รวบรวมข้อมูลชาวบ้านว่าเข้ามาอยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ.อะไร เพื่อพิจารณาเรื่องการออกเอกสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ใครดูแล    

ในส่วนเรื่องการผลักดัน ให้ทุกภาคส่วนระดมกัน ทำแผน เพื่อการผลักดันและทำแนวป้องกันไปให้ถึงห้วยหินลับ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยอาศัย จำนวนคนที่จะออกผลักดันช้างฝูง ใช้จำนวนคน ประมาณ 40-50 คน และหากมีการผลักดันช้างเดี่ยว (ตัวเดียว)จะต้อง ใช้จำนวนคนประมาณ 20 คน และให้ทางป้องกันจังหวัดเลย ส่งกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน จำนวน 50 นาย เข้าอบรมเรื่องการผลักดันช้างป่า โดยให้เจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันสัตว์ป่าภูหลวง มาอบรมก่อนเข้าทำการผลักดันจริง และใช้เครื่องมือที่จะใช้ในการผลักดัน และให้เตรียม วิทยุสื่อสาร จำนวน 50 เครื่อง และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ในสายผู้บัญชาการ จัดเตรียมหา รถ ที่ใช้ในการผลัก ใช้รถอะไร จำนวนเท่าไร ให้ทางหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ฯไปจัดทำแผนมาเสนอ และจัดเตรียม โดรน ที่จะมาช่วยในการผลักดัน ช้างขึ้นไปยัง ภูหลวง รวมไปถึง ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ที่ใช้ในการผลักดัน ทำแผนเสนองบขอ และระหว่างทำการผลักดันทุกครั้งจะต้องทำประกันภัยให้กันชีวิตให้กับทีมที่ร่วมผลักดัน ก่อนทำการผลักดัน ควรทำพิธีบวงสรวงก่อนทุกครั้ง

 


    

สำหรับ เรื่องการป้องกัน ทำรั่ว ทั้งชั่วคราวและระยะยาวนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลภูหอ ได้จัดเสนอใช้งบฉุกเฉิน ติดตั้งรั้วไฟระยะทาง 2.3 กิโลเมตร งบประมาณสี่แสนกว่าบาท  ซึ่งจะมีผู้รับเหมาจะเข้ามาเริ่มดำเนินการติดตั้งโดยจะเข้ามาร่วมพิจารณาร่วมกันกับชาวบ้านว่าจะติดตั้งแนว
    


ด้านนายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  กล่าวว่า ในส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ทราบว่า อีกไม่กี่เดือนจะมีการติดตั้ง แนวรั้วไฟฟ้าแบบถาวร งบประมาณปี 2563 จะมีการติดตั้งเพิ่ม ระยะทาง 20 กิโลต่อจากโครงการอาหารช้างไปขนถึงห้วยหินลับ ขณะนี้ กำลัง รองบประมาณปี 2563  ตลอดจนจะมีการ ทำแนวรั้วรังผึ้ง ให้ตั้งเป้าหมายไว้ 20 รายเพื่อเป็นต้นแบบและเรียนรู้ใช้ป้องกันควบคู่กับรั้วไฟ ให้ทางวิจัยสัตว์ป่าฯช่วยหาข้อมูล และเสนอขอใช้ งบประมาณ ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

 

หน้าแรก » ภูมิภาค