วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:41 น.

ภูมิภาค

พสกนิกรชาวอุดรลงนามถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 22.48 น.

พสกนิกรชาวอุดรลงนามถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


       
นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำพสกนิกนชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

 


              
วันนี้ (12 ส.ค.62) ที่หอประชุมเอนกประสงค์  อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  นายวีฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าชการจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยนางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ผูบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชนจิตอาสา  904 วปร.และประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา      

 

        
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขณะที่พระราชสวามีเสด็จออกผนวช ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 พระองค์จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ปีเดียวกันนั้น ถือเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองของกรุงรัตนโกสินทร์ต่อจากสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 (ภายหลังคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)        

 

      


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นธิดาในหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร (ภายหลังคือ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) กับหม่อมหลวงบัว กิติยากร (ราชสกุลเดิม สนิทวงศ์) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ณ บ้านของพลเอก เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) บ้านเลขที่ 1808 ถนนพระรามที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร อันเป็นบ้านของพระอัยกาฝ่ายพระราชมารดา[6] มีพระเชษฐาสองคนคือหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากรและหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร และมีพระขนิษฐาหนึ่งคนคือท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์  สำหรับพระนาม "สิริกิติ์" ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า "ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร"

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค