วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:21 น.

ภูมิภาค

กรมป่าไม้-ทส. จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 123 ปี

วันพุธ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562, 23.04 น.

กรมป่าไม้-ทส. จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 123 ปี

 


 

 

กรมป่าไม้  : เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี  โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายยุทธพล  อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายวิจารย์ สิมาฉายา  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่3 (ลำปาง)  ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส.  ร่วมถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ถวายเครื่องราชสักการะท้าวมหาพรม ปลูกต้นรวงผึ้ง และ วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้

 

 

 

 

 

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจำรัชกาล ที่ 10” ให้แก่ผู้ชนะการประกวด  พร้อมโล่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ พร้อมให้โอวาทและกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกท่าน  ที่ได้เสียสละ ทุ่มเท กำลังกายและกำลังใจในการปกป้องผืนป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยหัวใจสำคัญของกรมป่าไม้  คือ ทำอย่างไรให้คนอยู่กับป่าได้  ให้ประชาชนมีพื้นที่ทำกินได้อย่างถูกกฎหมาย มีการให้ความรู้กับประชาชนให้สามารถดูแลป่าไม้ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการภารกิจด้านต่างๆ ของกรมป่าไม้ พร้อมให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน

 

 

 

 

 

ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบโล่และหนังสือชมเชยแก่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ มอบโล่แก่เกษตรดีเด่นประจำปี 2562 มอบรางวัลแก่ผู้ร่วมการประกวดต้นรวงผึ้ง มอบโล่แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ผู้ชนะการคัดเลือกหน่วยป้องกันรักษาป่าและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าดีเด่นอีกด้วย

 

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค