วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 09:12 น.

ภูมิภาค

ชาวบางบุตรร้องน้ำแล้ง

วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 19.05 น.

ชาวสวนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ขาดแคลนน้ำล่ารายชื่อรวมตัวยื่นหนังสือให้อำเภอบ้านค่ายเร่งแก้ไขด่วน                          


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2562  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ชาวบ้านตำบลบางบุตร กว่า 100 คน รวมตัวถือป้ายเรียกร้องให้ แก้ปัญหาภัยแล้ง ของตำบลบางบุตร และทวงงบประมาณ แก้ปัญหาภัยแล้ง 30ล้านบาท ที่ตกไปกลับมามีนายณรงค์   บริสุทธิ์ ผญบ.ม.2เป็นโฆษก โดยมี นางสาวผ่องพรรณ เจริญรมย์ กำนันตำบลบางบุตร นายนพปฏล เจริญรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12 ยื่นหนังสือและเอกสาร  ล่ารายชื่อ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ให้กับ นายอำเภอบ้านค่าย


นายนพปฏล  เจริญรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 กล่าวว่า ชาวบ้านในตำบลบางบุตร  กว่า 1,000 หลังคาเรือน ทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรรม ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ที่ผ่านมาทราบว่า มีงบประมาณ พิเศษ ลงมา และจะได้จัดสรรให้กับชาวตำบลบางบุตรช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง จำนวน 30 ล้านบาท โดยการเชื่อมท่อดำขนาด 12 นิ้ว จากแยกศาลาน้ำลึกไปต่อเข้ากับท่อของอิสวอเตอร์ ระยะทาง 15 กม. ซึ่งทาง อบจ. ช่วยดำเนินการทั้งด้านเอกสาร และการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบ เป็นที่เรียบร้อย แต่กลับมาติดขัด จนทำให้งบประมาณก้อนนี้ตกไป ชาวบ้านจึงผิดหวัง และต้องการคำตอบ รวมถึงการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะแก้ปัญหาภัยแล้งของชาวตำบลบางบุตร ได้อย่างไร เพราะอีกสองเดือน แหล่งน้ำที่มีอยู่ก็จะเหือดแห้ง ไม่มีน้ำกินน้ำใช้

 


นายสำเริง  เวทวงค์ ประธานประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 11 ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง ได้พาผู้สื่อข่าวไปที่อ่างเก็บน้ำหนองต่อเรือ เป็นอ่างเก็บน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน มีขนาดยาว 400 เมตรกว้าง 200 เมตรลึกประมาณ 5 เมตร ขณะนี้น้ำอยู่ในอ่างน้ำได้แห้งแห้งขอดจนเห็นโขดก้นอ่าง ประชากรหมู่บ้านมีกว่าจำนวน 250 ครัวเรือนกว่า 800 คน พื้นที่ทำการเกษตรสวนทุเรียนประมาณ 1000 ไร่ไม่มีน้ำเพียงพอ และทางประปาหมู่บ้านน้ำไม่เพียงพอที่จะทำน้ำประปาจึงต้องให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนำน้ำมาเติมเนื่องจากฝนในช่วงนี้ไม่ตกเกิดความแห้งแล้ง ต่อมาชาวบ้านทราบว่าท้องถิ่นได้ประสานไปยังจังหวัดและอำเภอเพื่อดึงน้ำของลุ่มน้ำประแส ของอิสเวอร์เตอร์ซึ่งทางอีสส์วอเตอร์ ก็ให้ แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้ช่างสำรวจวางท่องบประมาณ 30 ล้านบาท มีการมาวัดไว้เรียบร้อยแล้วทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนท้องถิ่นซึ่งส่งช่างมาสำรวจทางตนในฐานะประธานประชาคมของที่นี่  เพื่อ บอกชาวบ้านว่าพวกเรามีความหวังแล้วเนื่องจากหน่วยงานของรัฐได้ยื่นมือมาช่วยแล้วมีการจะฝังท่อให้แต่พอมาไม่นานนี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและท้องถิ่นได้ส่งข่าวมาว่าต้องเสียใจเหมือนเดิมเนื่องจากทางจังหวัดและทางอำเภอไม่สามารถให้งบ 30 ล้านบาทมาได้พวกชาวบ้านได้เฝ้าคอยอย่างมีความหวังในวันนี้ชาวบ้านจะมีการนำหนังสือมายื่นที่นายอำเภอบ้านค่ายช่วยแก้ไขเร่งด่วน


นายดาระไน  ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ก็รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งดำเนินการช่วยเหลือ ส่วนงบประมาณ จำนวน 30 ล้านบาท ที่ต้องตกไปนั้น เป็นเพราะติดขัดในเรื่องห้วงเวลา เพราะการจะใช้งบนี้ ต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องเอกสาร เนื่องจากท่อต้องผ่านที่ดินหลายแห่ง การขออนุญาตใช้พื้นที่ เอกสารแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กันยายน ซึ่งเหลืออีก เพียง 4วัน ที่จะหมดปีงบประมาณจึงไม่ทัน ทำให้งบตกไป แต่ทางอำเภอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เสนอเรื่องความเดือดร้อน ไปที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และผู้ว่าราชการจังหวัดให้เร่งจัดหางบมาช่วยเหลือประชาชนแล้ว

หน้าแรก » ภูมิภาค