วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 09:23 น.

ภูมิภาค

ชาวสกลนับหมื่น ร่วมพิธีบวงสรวงพญาวานร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 21.58 น.
เวลา 17.00 น  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ที่หน้าที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส   เป็นประธานงานพิธีเบิกเนตรและรำบวงสรวงพญาวานร อำเภอวานรนิวาส โดยมี พระเทพญาณวิศิษฎ์  ชัยทวีคุต ตจิตโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เลขานุการวัดปทุมวนาราม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระยายัง  เจ้าคณะแขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์  ซึ่งการก่อสร้างพญาวานร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวมีสัญลัษณ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และศูนย์กลางความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ โดยงบประมาณการก่อสร้าง  มาจากแรงศรัทธาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา พ่อค้า และประชาชน โดยมีการจัดพิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์ พระธรรมเทศนา นั่งปรกอธิษฐานจิต และพุทธาภิเษกเหรียญพญาวานร รุ่น 1 สมทบทุนสร้างพญาวานร  การจัดมวยการกุศล วันที่ 30 สิงหาคุม 2562  และจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น สืบสานตำนานพญาวานร เพื่อเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างพญาวานร และภูมิทัศน์โดยรอบ
 
ว่าที่ ร.ต.ไชยเดช บุญรักษา อดีต ผอ.โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  กล่าวว่า ประชาชนชาวอำเภอวานรนิวาส มีความยินดีเป็นอย่างมาก  รูปแบบของพญาวานรก็มาจากการประกวดจนได้แบบที่ดีที่สุด วิศวกรคนสร้างก็เป็นลูกหลายชาวอำเภอวานร  ใช้เวลาก่อสร้าง 7 เดือน เราเชื่อว่าพญาวานรจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่  เหมือนกับพญาเต่างอยของชาวอำเภอเต่างอย เป็นแลนด์มากที่สำคัญของวานรนิวาส  โดยเชื่อว่าในอนาคตพญาวานร จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด ขณะที่ว่าตรีร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส กล่าวว่า อำเภอวานรนิวาสเป็นเมืองเก่าแก่ ชาวอำเภอวานรได้มีความคิดในการก่อสร้าง พญาวานรมานานกว่า 3 ปี แล้ว  วัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอ  อำเภอวานรนิวาสได้รับพระราชทานชื่อโดยล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 เดิมชื่อเมืองกุดลิง พญาวานรเกิดขึ้นโดยพลังศรัทธาโดยทุกภาคส่วน ด้วยพลังสามัคคีของชาวอำเภอวานร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง  2.5 ล้านบาท  นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว  ยังเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย 

หน้าแรก » ภูมิภาค