วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 13:43 น.

ภูมิภาค

บ.ผลิตเสื้อผ้าส่งออกแบรนด์ดังปิดกิจการลอยแพพนักงานกว่า 200 คน

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 22.24 น.
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562   ที่จังหวัดนครปฐม บริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออกต่างประเทศ แบรนด์ดัง ส่งออกต่างประเทศ ประกาศปิดโรงงานผลิต ลอยแพพนักงานกว่า 200 คน ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ได้มีคนงาน พนักงาน บริษัทนิตพอยส์ จำกัดกว่า 200 คนมาร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานราชการที่ทำงานไม่ได้รับค่าจ้าง 4 วิกจำนวน 2 เดือนกว่า 4 ล้าน 4 แสนบาท ซึ่งพนักงานโอดครวญจะอดตายไม่มีข้าวจะกิน ค่าเช่าห้อง มารับฟังจากตัวแทนบริษัท และเจ้ากน้าที่สำนักงานจัดกางาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังกวัดนครปฐม ให้ความรู้ในการขึ้นทะเบียนว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม และสิทธิ์ประโยชน์ที่พึงจะได้รับของพนักงานบริษัทนิตพอร์ย จำกัด
 
จากการสอบถามนางสาวหนิง นุ่มชินวงศ์ อายุ 44 ปี 168 ม.3 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นประธานสหภาพบริษัทนิตพอร์ย จำกัด องค์กรลูกจ้างแห่งประเทศไทยเล่าว่าวันนี้ที่รวมตัวกันมาที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐมกว่า 200 คนมาที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเรียกร้องให้นายจ้างมาจ่ายค่าแรงงานที่ยังไม่ได้รับกัน 4 วิก ประมาณ 2 เดือน บางคนได้มาก ได้น้อยขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนของแต่ละคน ทางตัวแทนพนักงานได้จื่นข้อเสนอ ให้นายจ้างแบ่งจ่ายมาให้พนักงานใช้จ่ายซื้อข้าวกินบ้างจ่ายค่าเช่าห้อง ค่านำ้ ค่าไฟ ลูกจ้างไม่มีอะไรจะกินกันแล้ว บางคนไม่มีจ่ายค่าเช่าห้องต้องจ่ายเป็นรายวันละ 50 บาทต่อไป ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเพราะค่าแรงก็ยังไม่ได้เดือดร้อนกันมากในขณะนี้ จึงได้มาร้องขอให้หน่วยงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าช่วยเหลือ ให้นายจ้างมาจ่ายเงินให้พนักงาน แต่ไม่มีอะไรคืบหน้า อยากจะทราบว่านายจ้างจะจ่ายเงินให้พนักงานเมื่อไรเพราะทุกคนมีภาระ มีครอบครัว  มีพ่อ มีแม่ มีลูก และคนที่ต้องดูแลอีกหลายชีวิตเพื่อหวังรอเงินเดือนจากนายจ้าง จะได้ใช้ชีวิตเดินต่อไป ซึ่งบริษัทนิตพอร์ย จำกัด ผลิตเสื้อผ้า สำเร็จรูป ยี่ห้อแบรนดัง ส่งออกต่างประเทศ ผลิตเสื้อผ้าตามออเดอร์ ส่งออกอเมริกา  ดีสนี่ ฮองกง ในการเจรจายังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะได้รับเงินเดือนค่าจ้างเมื่อไร
 
ในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น.โดยมีแกนนำนาวสาวหนิง  นุ่มชินวงศ์ ประธานสหภาพองค์กรลูกจ้างแห่งประเทศไทย และพนักงานมารวมตัวกันที่บริษัทนิตพอร์ย จำกัด 96 ม.3 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม เพราะคนงานกลัวนายจ้าง เพราะพนักงานไม่มีเงินจะกินใช้ จะอดตายกันแล้ว จึงได้มารวมตัวเรียกร้องขอความเห็นใจนายจ้างให้นำเงินค่าแรงงานมาจ่ายให้พนักงานบ้าง หรือแบ่งจ่ายมาบ้างเพื่อบรรเทาความทุกข์ของพนักงานมีภาระ มีหนี้สิน ต้องกินต้องใช้ทุกวัน  ค่าห้องก็ไม่มีเงินจ่ายถูกไล่ออกจากห้องเช่า บางรายต้องจ่ายค่าห้องเช่าเป็นรายวัน ค่านำ้มันรถก็ไม่มีจะเติม รถป่อนอยู่ก็จะถูกยึดอีก ช่างเป็นความทุกข์ของพนักงานผู้ใช้แรงงาน ข้าวก็ไม่มีกินจึงขอวอนผู้มีอำนาจเข้ามาช่วยเหลือพนักงานบริษัทกว่า 200 คนด้วย
 
บางคนท้องใกล้จะคลอดยังไม่รู้ว่าจะกาเงินที่ไหนมา และบางคนแระสบอุบัติเหตุขาหักต้องพาตัวเองมาร่วมชุมนุมเรียกร้องตามสิทธิที่จะต้องได้รับจากการถูกเลิกจ้างค่าชดเชยแต่ละคนตามอายุการทำงาน ที่ไม่ได้บอกกล่าว พร้อมทั้งค่าแรงที่ยังคงค้างพนักงานรวมแล้วกว่าประมาณ 4.4 ล้านบาทและค่าดเชยกรณีนายจ้างปิดกิจการ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนเลยว่าจะได้ค่าแรงกันเมื่อไร วันไหน ไม่มีใครที่จะมาสร้างความมั่นใจให้พนักงานกว่า 200 คนมีทั้งคนไทย และคนต่างชาติ ต่างรอความหวังว่าจะได้รับเงินเดือนจากกยาดเหงือแรงงานของตนเองเมื่อไร 
ซึ่งมีประกาศ บริษัทได้ประกาศปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน  บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน สืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท สบภาวะขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานาน ในส่วนค่าแรงที่ค้างจ่ายกับพนักงาน ทางบริษัทจะทำการขายเครื่องจักร ที่ไม่ติดจำนองธนาคาร  และจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานทุกท่านจำนวนเท่าๆกัน ประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปไม่ให้พนักงานมาทำงาน

หน้าแรก » ภูมิภาค