วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:45 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯนครศรีฯ ตรวจสถานการณ์น้ำภายใน รพ.มหาราช

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 17.20 น.
วันที่ 3 ธ.ค. 62 ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำภายในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากภาวะฝนตกต่อเนื่องในเกือบทุกพื้นที่ เบื้องต้นได้สั่งกำชับให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีการเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มปริมาณขึ้น รวมทั้งการเตรียมใช้แผนรับมือสถานการณ์ ทั้งในส่วนของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีที่จำเป็น และการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำ สูบน้ำ และการผลักดันน้ำ เพื่อไม่ให้กระทบลดความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วยและดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในส่วนของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงขณะนี้ ยังคงมีรายการฝนตกในเกือบทุกพื้นที่ ขณะที่หน่วยงานราชการ องค์กร และทุกภาคส่วนได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งมีการรายงานสถานการณ์ปริมาณฝน ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

หน้าแรก » ภูมิภาค