วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 13:03 น.

ภูมิภาค

"ชนม์สวัสดิ์" ปธ.เปิดงาน วันคนพิการสากล ครั้งที่ 22

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 17.32 น.
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.62 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าสมุทรปราการ  เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 22 มี ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข  นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เหล่ากาชาดสมุทรปราการ น.ส.สุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ปกครองท้องถิ่น  และผู้พิการประเภทต่างๆ กว่า 3,000 คนร่วมงาน
 
และสำหรับงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ครั้งนี้ 22 นี้  จัดขึ้นโดยสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำเสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค การเข้าถึงสภาพแวดล้อม ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ การให้โอกาส เกียรติ และกำลังใจ เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ  การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม  โดยภายในงานได้มอบรถวีลแชร์ จำนวน 17 คัน รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ อีกจำนวน 10 คัน   และจับฉลากมอบรางวัลให้กับคนพิการด้วย นอกจากนี้ ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนด้วย 
 
นอกจากนี้ภายในงานมีการแสดงจากโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกิจกรรม ”ธรรมสร้างแรงบันดาลใจ” การแสดงวงดนตรี รวมถึงบูธการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความแม่นยำ ผ่านกิจกรรมเกมส์ และบูธการแสดงสินค้าต่างๆอีกด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค