วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 09:04 น.

ภูมิภาค

ทส.-ทช เดินหน้าโครงการสนับสนุนภารกิจชุมชนชายฝั่ง

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 17.14 น.
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ลงพื้นที่ จ.ระยอง เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน (Save Marine for My Life) ครั้งที่ 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบทบาทหน้าที่ของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของท้องถิ่นตนเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานในท้องถิ่น ชุมชนชายฝั่ง และ  อสทล. โดยมีกลุ่มกิจการนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี และเยาวชนในพื้นที่ รวม 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนานกับการแสดงดนตรีจากนักร้องวงโฮป  ศิลปินแนวเพลงเพื่อชีวิต ที่ร่วมรณรงค์สานต่อและเผยแพร่นโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกแก่ประชาชน พร้อมแจกถุงผ้า เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ลดรับ ลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก
 
ภายในงานจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหน้าบ้านตนเอง  ,  กิจกรรมเก็บขยะชายหาด บริเวณหาดแม่รำพึง  ,  ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลย ณ สะพานรักแสม ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง  ,   ศึกษาระบบนิเวศน์สัตว์น้ำ ณ สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง.

หน้าแรก » ภูมิภาค