วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 18:15 น.

ภูมิภาค

อำเภอตะโหมดฝึกทบทวนกองกำลัง ประชาชนสร้างความแข้มแข็งในชุมชน

วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.18 น.


 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ ที่ศาลประชาคม อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง นายกองโท พลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมด ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง (อส.สำรอง) ขึ้น จำนวน 230 นาย

 


ทั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ คอยเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการ ในด้านภัยต่างๆที่อาจะเกิดขึ้น ไม่ว่าภัยจากยาเสพติด ภัยจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต์ รวมทั้งคอยช่วยเหลืองานของทางราชการในทุกด้านด้านต่าง และเสริมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของรัฐ  ตลอดถึงสร้างความสามัคคีระหว่างคนในชุมชน และความสามัคคีระหว่างประชาชนกับราชการในพื้นที่

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค