วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 16:47 น.

ภูมิภาค

สมเด็จพระธีรญาณมุนี-องคมนตรี ร่วมพิธีเททอง หล่อรูปเหมือนพระสุวรรณมุนีนรสีหธรรมทายาทสังฆปาโมกข์

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 13.58 น.

 

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 63 สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุติ) ประธานฝ่ายสงฆ์ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส  มีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาของพิธีฯ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์และประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระสุวรรณมุนีนรสีหธรรมทายาทสังฆปาโมกข์ (ฉุย สุขภิกขุ) ณ วัดคงคารามวรวิหาร ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี

 

 

การจัดงานเททองหล่อรูปเหมือนพระสุวรรณมุนีนรสีหธรรมทายาทสังฆปาโมกข์ (ฉุย สุขภิกขุ) เพื่อจัดสร้างอนุสรณ์รำลึกถึงในคุณความดี โอกาสที่ปีพุทธศักราช 2566 ครบ 100 ปี มรณกาลในพระเดชพระคุณพระสุวรรณมุนี พระผู้วางรากฐานและสร้างความเจริญทางการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

สำหรับการเททองครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดสร้างอนุสรณ์โดยรูปหล่อเหมือน ขนาดหน้าตัก 5.09 เมตร สูง 7.09 เมตร ด้วยโลหะทองแดงทั้งองค์ มีน้ำหนัก 7 ตันด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง 5,500,000 บาท และอาคารรองรับที่จักดำเนินการก่อสร้างต่อไป 15,000,000 บาท รวมการก่อสร้างอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปี มรณะกาล รวม 20,500,000 บาท.

 

 

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค