วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 17:56 น.

ภูมิภาค

นอภ.เมืองประจวบฯ ตำแหน่งว่างนาน 5 เดือน

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.50 น.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 63 นายอุดร โพธิ์พ่วง ผู้ประสานงานพรรคพลังประชารัฐ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการะทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหลายตำบลในพื้นที่ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขอให้ติดตามคำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอเมืองคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข


หลังจากนายอำเภอเมืองฯ ได้เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 5 เดือน แต่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย กรณีดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนในพื้นที่เสียโอกาสในการทำหน้าที่ของนายอำเภอตามข้อกฎหมายที่กำหนด

 

“ขณะที่ผู้รักษาการแทนมีอำนาจไม่เต็มที่ในการใช้งบประมาณแผ่นดิน หรือการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของภัยแล้ง ไฟป่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับตำบล รวมทั้งการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จากการสอบถามผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ทราบว่าการออกคำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอล่าช้ามีผลกระทบกับประชาชนหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าก่อนจะมีคำสั่งโยกย้ายนายอำเภออาจมีปัญหาจากการออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด” นายอุดร กล่าว.

หน้าแรก » ภูมิภาค