วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 16:52 น.

ภูมิภาค

เทศบาลตำบลเสาธงหินฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดกลางบางใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 13.07 น.
ที่ตลาดกลางบางใหญ่ ซิตี้ ฝั่งตลาดสดและผลไม้ หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน น.ส.ปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล นางกิตติมาพร มหาลี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม นายสมคิด อ่อนปรางค์ สาธารณสุขอำเภอบางใหญ่  นายสุวพันธุ์ โคตพงค์ ผู้อำนวยการตลาดกลางบางใหญ่ นำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 
 
 
นายชนินท์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน กล่าวว่า วันนี้เทศบาลตำบลเสาธงหินร่วมกับตลาดกลางบางใหญ่ สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ได้มาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับตลาดกลางบางใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ละวันจะมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อจำนวนมาก จึงต้องดูแลป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด อีกทั้งตอนนี้ร้านขายอาหารก็ได้หยุดขายหลายร้านแล้ว เราจึงต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาเดินเลือกซื้อสินค้า ว่ามาเดินตลาดกลางบางใหญ่ ต้องปราศจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และทางเทศบาลจะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ อยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 

หน้าแรก » ภูมิภาค