วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:09 น.

ภูมิภาค

สกลนคร กักตัวรถตู้ยกคัน 7คน คนขับ-ผู้โดยสาร นั่งร่วมสาวชัยภูมิติดโควิด

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563, 14.37 น.
วันที่ 27 มีนาคม 2563  ที่จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถนนสกล-นาแก บริเวณโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ สาธารณสุข  ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่สัญจร ขาเข้าจังหวัดสกลนคร ตามข้อสั่งการของนายมนสิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ซึ่งได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกวดขัน เฝ้าระวังและป้องกัน การแพระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะถนนสายหลักที่มุ่งเข้าสู่จังหวัดสกลนคร ใน 5 อำเภอ  ได้แก่  อำเภอสว่างแดนดิน  อำเภอคำตากล้า  อำเภอภูพาน  อำเภอโคกสีสุพรรณ   และอำเภอกุสุมาลย์   นายเอกภพ  โสภณ  นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ  กล่าวว่า  ในส่วนของอำเภอโคกศรีสุพรรณ  ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เริ่มตั้งจุดตรวจคัดกรองเมื่อวานนี้ (26 มี.ค. 2563)  โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจประชาชนทุกคนที่สัญจรเข้าสู่จังหวัด  ไม่มีข้อยกเว้น  พร้อมทำประวัติบันทึกข้อมูล  
 
โดยเริ่มจากบริเวณถนน โดย จนท.ตำรวจ สภ.โคกศรีสุพรรณ  ให้สัญญาณรถทุกคันเลี้ยวเข้ามายังจุดคัดกรองโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ  ซึ่ง จนท.ได้เตรียมสถานที่จอดรถ และจดบันทึกข้อมูล  หลังลงจากรถให้ประชาชนเว้นระยะห่าง  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ก่อนเข้าแถวเข้าตรวจวัดไข้โดยเจาหน้าที่สาธารณสุข  ทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันเชื้อโรค   สำหรับประชาชนที่ตรวจแล้วพบว่ามีอุณหภูมิร่างกาย สูงเกิน 37.5 องศา  จะต้องเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยละเอียด  พร้อมกับบันทึกและวินิจฉัยตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด   ซึ่งจุดคัดกรองจะดำเนินตรวจการเคลื่อนย้ายของประชาชน ตลอด 24 ชม.  แบ่ง จนท.ผลัดกันเข้าทำงานชุดละ 8 ชม.  พร้อมกับขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนหากไม่จำเป็นให้ลดการเดินทาง  เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค สำหรับจุดคัดกรองหลักทั้ง 5 อำเภอ รวมถึงจุดคัดกรองรอง  ของจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการอย่างจริงจัง เข้มงวดต่อไป  จนกว่าสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นหรือเข้าสู่ภาวะปกติ 
 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ออกประกาศกรณีนักศึกษาเป็นคนจังหวัดชัยภูมิ ฝึกงานอยู่ที่ กทม. เหมารถตู้เพื่อเดินทางกลับบ้านที่ จ.ชัยภูมิ (คนขับรถตู้เป็นคนจังหวัดสกลนคร) ในรถตู้มีผู้โดยสาร คน รวมคนขับรถ เป็น 10 คน นักศึกษาฝึกงาน (ผู้ป่วย จ.ชัยภูมิ) พร้อมเพื่อน 2 คน ได้แยกลงที่ จ.ขอนแก่น  ผู้โดยสารวมคนขับอีก 7 คน เดินทางมาลงที่ จ.สกลนคร ต่อมาวันที่ 24 มีนาคม 2563  นักศึกษาฝึกงานดังกล่าว มีอาการไข้และเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  จ.ชัยภูมิ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดทีมสอบสวนกรณีดังกล่าว พบว่ามีชาว จ.สกลนคร อยู่บนรถดังกล่าว จำนวน 7 คน หากไม่การคัดกรองตามมาตรการ ไม่คาดคิดว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อกี่คน และผู้ที่เดินทางมาประกอบด้วย ดังนี้ 
 
1.พขร. เพศชาย อายุ 35 ปี ที่อยู่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน  ไม่มีอาการป่วย ได้ให้มานอน รพ.พังโคน เพื่อรอตรวจหาเชื้อ   2.เพศหญิง อายุ 32 ปี ที่อยู่ ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ   ไม่มีอาการป่วย ได้ให้มานอน รพ.วาริชภูมิ เพื่อรอตรวจหาเชื้อ  3,4. เพศหญิง อายุ 35 ปี และลูกสาว อายุ 13 ปี ที่อยู่ ต. ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ  ไม่มีอาการป่วยให้กักตัวอยู่ที่บ้านจนครบ 14 วัน (ครบกำหนด 6 เม.ย.63)   5. เพศหญิง อายุ 31 ปี ที่อยู่ ต.นาใน อ.พรรณานิคม ไม่มีอาการป่วยให้กักตัวอยู่ที่บ้านจนครบ 14 วัน (ครบกำหนด 6 เม.ย.63)   6. เพศหญิง อายุ 22 ปี ที่อยู่ .หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน  ไม่มีอาการป่วยให้กักตัวอยู่ที่บ้านจนครบ 14 วัน (ครบกำหนด 6 เม.ย.63)  7. เพศหญิง อายุ 21 ปี ที่อยู่ ต.แร่ อ.พังโคน ไม่มีอาการป่วยให้กักตัวอยู่ที่บ้านจนครบ 14 วัน (ครบกำหนด 6 เม.ย.63)  สำนักงานสาธารณสุขฯ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 21.30 น.  นายแพทย์สมิตร ประสันนากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

หน้าแรก » ภูมิภาค