วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 06:45 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯลพบุรี ร่วมเอกชน มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านประสบภัยโควิด

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.37 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เเละหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี และผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 58 ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   จำนวน 350 คน ณ วัดหนองน้ำทิพย์หมู่ที่4 และที่วัดสระตาแววหมู่ที่2  ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งสิ่งของที่ได้มอบในวันนี้ประกอบด้วย ข้าวสาร1ถุง5กิโลกรัม ไข่ไก่ 1แผง 30 ฟอง ไส้กรอก จำนวน1ถุง    เจลล้างมือ และหน้ากากอมนามัย     
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวกับประชาชนที่มารับมอบสิ่งของว่า ถึงแม้ขณะนี้จังหวัดลพบุรี จะไม่มีผู้ติดเชื้อฯ เพิ่มมาเป็นระยะเวลาเดือนกว่าแล้ว แต่ก็ยังอยากให้ประชาชนได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคต่อไป ทั้งเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่ในที่ชุมชน หรือการเว้นระยะห่างระหว่างกันในการประกอบกิจกรรมต่างๆ และขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงด้วย หากมีการเข้ามาในพื้นที่ก็จะต้องเข้าสู่มาตรการกักตัว 14 วัน เพื่อความปลอดภัย ซึ่งทางจังหวัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะดูแล แก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ

หน้าแรก » ภูมิภาค