วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:18 น.

ภูมิภาค

รมว.พาณิชย์ลงพื้นที่โคราช ติดตามโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังพร้อมแก้ไขปัญหา

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 19.22 น.

นครราชสีมา เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ (23 พฤษภาคม 2563) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แกนนำพรรคภูมิใจไทย และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังและมอบเครื่องสับมันและอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง โดยมี ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย อาทิ นายพรชัย อำนวยทรัพย์ , นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ , นายอภิชา เลิศพชรกมล รวมทั้งอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกพรรคฯทั้ง 16 เขตเลือกตั้งของ จ.นครราชสีมามาให้กำลังใจ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , ธ.ก.ส.  , พาณิชย์จังหวัด , เกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมาร่วมรับฟังนโยบาย รวมกว่า 200 คน โดยมีการจัดระเบียบนั่งเส้นระยะห่างตามมาตรการกำหนดโควิด-19
 
                        
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง ให้กับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ มีจำนวน 5.2-5.7 แสนครอบครัว และรัฐบาลได้จัดงบประมาณเพื่อจ่ายเงินส่วนต่างในกรณีที่ราคามันสำปะหลัง ในตลาดต่ำกว่ากิโลกรัมละ 2.5 บาท เป็นเงิน จำนวน 9,400 ล้านบาท การประกันรายได้เกษตรกรนั้น ประกันที่กิโลกรัมละ 2.5 บาท ที่เชื้อแป้ง 25 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันมีการจ่ายเงินส่วนต่างไปแล้ว 6 งวด โดยงวดล่าสุดได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 63 ที่ผ่านมา และงวดต่อไป งวดที่ 7 มีกำหนดจ่ายเงินวันที่ 1 มิถุนายน 2563  โดยเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลังนั้น จะได้รับประกันรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 100 ตัน หัวมันสด จากการได้รับทราบปัญหาของเกษตรกรพบว่า ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องการรับเงินส่วนต่าง หรือการโอนเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ล่าช้า จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการแก้ไขพิจารณาตัดยอดการรับเงินส่วนต่างให้กับเกษตรทุกสิ้นเดือนแทนการตัดยอดในช่วงเวลากลางเดือน เพื่อให้เกษตรได้รับเงินส่วนต่างในเดือนถัดไปทันที สำหรับปัญหาของโรคใบด่างนั้น หลายจังหวัดได้รับเงินงบประมาณชดเชยกรณีการทำลายต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ติดโรคล่าช้า ทำให้เกษตรกรไม่ยอมทำลายต้นมันสำปะหลังเพราะไม่ได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือ เรื่องนี้ตนเองจะทำหนังสือยื่นเรื่องต่อ ครม. เพื่อขอให้สำนักงบประมาณเร่งรัดในเรื่องของการโอนเงินชดเชยโค่นต้นพันธุ์ที่ติดโรคใบด่างให้กับเกษตรกรโดยเร็วเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด นอกจากนี้ ยังได้ให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ และให้การช่วยเหลือกับเกษตรกรที่ประสบปัญหา
 
            
สำหรับจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทยโดยสถานการณ์การปลูกมันสําปะหลังปีการผลิต 2562/63 จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่เพาะปลูกจำนวนทั้งสิ้น 1,436,075 ไร่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 4.04 ตันต่อไร่ผลผลิตรวมทั้งสิ้นจำนวน 5,325,614 ตัน โดยพฤติกรรมทางการค้าโดยทั่วไปราคารับซื้อผลผลิตจะปรับลดลงในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินกำลังการผลิตของผู้ประกอบการ ดังนั้นมาตรการประกันรายได้เกษตรกรถือเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีผู้ปลูกมันสำปะหลังได้รับเงินชดเชยตามโครงการประกันรายได้รวมทั้งสิ้น 53,705 รายรวมเป็นเงิน 757,916,453.72  บาท คิดเป็นร้อยละ 91.17 และมีผลผลิตคงเหลืออีกประมาณ 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์คาดว่าจะเบิกจ่ายตามโครงการได้เสร็จสิ้นทั้งหมด

หน้าแรก » ภูมิภาค