วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:22 น.

ภูมิภาค

ชุมพร เตรียมพร้อมรับนทท. หลังผู้ว่าฯปลดล็อคสถานที่ท่องเที่ยว

วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 10.17 น.
ส.ต.ท.จรัญ  จันทร์นิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้มอบหมายให้นายวัชรินทร์ สุวพิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี นำพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดบริเวณหาดทุ่งวัวแล่น หมู่ที่8. ตำบลสะพลี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชุมพร โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ยกเลิกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด- 19 ที่ 1790/2563 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.63 ประกอบด้วย   
 
1.พื้นที่เกาะเตียบ หมู่ที่ 7 ตำบลปากคลอง สถานที่ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลในตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลสะพลี และตำบลบางสน  เขตอำเภอปะทิว  2.สถานที่ท่องเที่ยว บริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน  และบริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี 3.สถานที่ท่องเที่ยว ดอยช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาค่าย ดอยตาปัง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาทะลุ เขาตาเหมอนี หมู่ที่ 1 ตำบลนาสัก อำเภอสวี 4.ริมเขื่อนแม่น้ำหลังสวน บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน ชายหาดแหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน  สถานที่ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 8, 10, 11, 12, 13 และหมู่ที่ 14 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน 5.บริเวณหาดอรุโณทัย ถนนสาธารณะ–บ้านอ่าวมะม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก และ6.สถานที่ท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่ชายทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร 
 
สำหรับสถานที่นอกเหนือจากนี้ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมทุกประการ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ยกเลิกการปิดหรือให้เปิดดำเนินกิจกรรมได้ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรดังกล่าวข้างต้น และสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกันทุกแห่ง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยเคร่งครัด สรุปดังนี้ 1.ต้องใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว 2.ห้ามนั่งสังสรรค์และนำสุราหรือเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์มานั่งดื่มกินบนชายหาด 3.ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตร 4.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานหรือหยิบจับอาหาร

หน้าแรก » ภูมิภาค