วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:39 น.

ภูมิภาค

เปิดเทอมวันแรก รร.ชายแดนตาก คุมเข้มสวมหน้ากาก-วัดไข้ ก่อนเข้าเรียน

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.31 น.
เมื่อเวลา 07. 30 น. วันที่ 1 กรกฎาคม  2563  โรงเรียนชายแดนอำเภอแม่สอด  จังหวัดตากเปิดเทอมวันแรกเริ่มมีมาตรการเข้มงวดการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID-19)  โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านแม่ปะ  ได้มีการจัดระเบียบก่อนเข้าเรียนโดยให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย   ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ  เจลแอลกอฮอล์  ล้างมือ  เน้นมาตรการเว้นระยะห่าง   ซึ่งมีเจ้าหน้าที่  อสม. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  และ   เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะมาเข้ามาอำนวยความสะดวกการคัดกรองจุดคัดกรองบริเวณหน้าประตูโรงเรียน   
 
นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปะกล่าวว่า โรงเรียนบ้านแม่ปะได้เปิดภาคเรียนวันแรกประจำปีการศึกษา 2563 ตามนโยของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดการเรียนการสอน  โดยจัดให้นักเรียนเข้าเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน  ซึ่งทางโรงเรียนดำเนินการมาตรการคุ้มเข้มป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา    ก่อนผ่านเข้าประตูโรงเรียนมีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุด  ส่วนภาคเช้าจะงดเข้าแถวหน้าเสาธง  มีการเรียนการสอนให้นักเรียนนั่งห่างประมาณ  1  เมตร     ส่วนภาคเที่ยงมีการรับประทานอาหารมีการสับเปลี่ยนกันเข้าในโรงครัว   
 
ด้านนายธีรพงษ์   นาทะจันทร์   นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลแม่ปะ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลแม่ปะ  ร่วมกับ   เจ้าหน้าที่  อสม. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบ้านแม่ปะกลาง เข้าร่วมดำเนินการคัดกรองเด็กนักเรียน ก่อนที่จะเข้าเรียน จะให้เด็กนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้  และ   ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง (Social Distancing ) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้      

หน้าแรก » ภูมิภาค