วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 17:18 น.

ภูมิภาค

นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ถกผู้นำชุมชนหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 19.20 น.
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มผู้นำชุมชนตำบลช้างตะลูด และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าพบนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบลของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เพชรบูรณ์ ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยเหลือให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป.

หน้าแรก » ภูมิภาค