วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:14 น.

ภูมิภาค

อุทัยธานีจัดปั่นจักรยาน SAT International New normal Bike Local series 2020

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 21.18 น.

เมื่อเวลา 13.00.น.ของวันที่ 24 ก.ย.63 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อม นางสาวพรภิมล กันเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 2  นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านไร่ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมแถลงข่าวรายการปั่นจักรยาน SAT lnternational New normal Bike Local series 2020 พร้อม นางสุชารัตน์ แสงอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ต.ท.พลพิพัฒน์ เฟี่ยวมี สวป.สภ.บ้านไร่ พร้อมหน่วยงานข้าราชการเข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

 

โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท)เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายโดยยึดหลักวิถีปกติใหม่ หรือนิวมอร์มัล อีกทั้งยังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของจังหวัดอุทัยธานีที่เป็นเมืองกีฬาและเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ตื่นตาไปกับความงดงามของธรรมชาติและสัมผัสวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี การจัดกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย คาดว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี ในการเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกีฬาของจังหวัด ให้มีความชำนาญในทุกๆด้านและยังสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยเวลาและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องจังหวัดอุทัยธานี ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค