วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 06:05 น.

ภูมิภาค

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16 นครปฐมเปิดฝึกอบรมสายช่างฟรี

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 19.58 น.

นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  เปิดเผยว่า  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  เปิดรับสมัครฝึกอบรม ฟรีไม่มี ค่าใช้จ่าย!


เดือน พฤศจิกายน 2563 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเชลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 1 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง รุ่นที่ 1 เทคนิคการสอนงาน. ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 1 ผู้ควบคุมรกยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 รุ่นที่ 1 การใช้โปรแกรม ToTally Integrated Automation Portal (TIA16) รุ่นที่ 1 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเชลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 รุ่นที่ 1 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 2 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง รุ่นที่ 1 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ฯ รุ่นที่ 1 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 1


เดือน ธันวาคม 2563 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง รุ่นที่ 2 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ฯ รุ่นที่ 2 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 2 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง รุ่นที่ 2 ผู้ควบคุมรกยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 รุ่นที่ 2. ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 รุ่นที่ 1 การใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 รุ่นที่ 1 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Auto CAD 3มิติ


เดือน มกราคม 2564 ช่างเดินสายไฟฟ้า ภายในอาคาร รุ่นที่ 3 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 รุ่นที่ 2 ช่างช่อมโน๊ตบุ๊ค ระดับ 2 รุ่นที่ 1 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ฯ รุ่นที่ 3 ช่างช่อมโน๊ตบุ๊ค ระดับ 2 รุ่นที่ 2. การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย โปรแกรม Factory 1/O รุ่นที่ 1 ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโชลาเชลล์ รุ่นที่ 1 ช่างช่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบมืออาชีพ เทคนิคการสร้างร้านค้าและการขายสินค้าออนไลน์ รุ่นที่ 1 ผู้ควบคุมรกยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 รุ่นที่ 3 ช่างช่อมโน้ตบุ๊ค ระดับ 3

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก รุ่นที่ 1 การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม (WinCC) รุ่นที่ 1 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมผิวเตอร์ การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก รุ่นที่ 2 ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโชลเชลล์ รุ่นที่ 2  เดือน มีนาคม 2564 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 รุ่นที่ 3 ㆍAdvanced PLC และระบบ SCADA รุ่นที่ 1.


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม อายุ 18 ปี ขึ้นไป สัญชาติไทย สุขภาพ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ หรือแรงงานทั่วไป  หลักฐานในการสมัครฝึกอบรม รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ใบ บัตรประชาชนตัวจริง

หน้าแรก » ภูมิภาค