วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 03:27 น.

ภูมิภาค

ขอนแก่น บูรณาการป้องปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตลาดต้นตาล

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 19.44 น.
เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 28 ต.ค. 2563 ที่ ตลาดต้นตาล นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านการข่าวกอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมบูรณาการกับพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่ตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประจำเดือน ต.ค. 63
   
นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านการข่าวกอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการลงพื้นที่ตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประจำเดือน ต.ค. 63ได้ปฏิบัติ ตามนโยบายการแก้ใขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ ณ ตลาดต้นตาล ขอนแก่นผลการปฏิบัติ ไม่พบผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายโดยเคร่งครัดได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี.