วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 00:48 น.

ภูมิภาค

ชุมชนคนสู้เหล้ามุ่งขับเคลื่อนงานรณรงค์ออกพรรษาลาเหล้า

วันอังคาร ที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 14.49 น.

ชุมชนคนสู้เหล้าจังหวัดสุพรรณบุรี 4 แห่ง มุ่งขับเคลื่อนงานรณรงค์ออกพรรษา ลาเหล้า จัดเวทีฉลองชัย ชื่นชม เชิดชูผู้งดเหล้าเข้าพรรษาทั้ง 3 ระดับ คนหัวใจหิน หัวใจเหล็ก หัวใจ เพชร ชูนวัตกรรม งดหล้า มีสติ มีเงินเหลือ พร้อมสู้ทุกวิกฤต ประหยัดเงินค่ำเหล้า 5 แสนกว่าบาท หวังนำสังคมเป็นสุข เพื่อครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง

 


นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ ออกพรรษาลาเหล้า 2563 ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีสติพร้อมสู้ทุกวิกฤต ฉลองชัยคนหัวใจหิน ชื่นชมชัยคนหัวเหล็ก เชิดชูคนหัวใจเพชร จัดขึ้นโดย สสส. โดยมีนางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก นาย ภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะคณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงาน สำหรับการออกพรรษาลาเหล้า ฉลองชัยคนหัวใจหิน ชื่นชมคนหัวใจเหล็ก เชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชร เลิก เหล้าตลอดชีวิต จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร ที่มีแรงบันดาลใจที่สามารถลด ละ เลิก เหล้า ปัจจัยที่ทำให้เลิกดื่มได้ คือ 1.ต้องตั้งมั่นที่จะเลิก 2.ตั้งใจทำเพื่อครอบครัว 3.ต้องเริ่มจากตนเองก่อน มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 4 ชุมชน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 142 คน สามารถประหยัดเงินได้ 542,615 บาท


ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา 3 เดือน  คนหัวใจเหล็ก เลิกเหล้าต่อเนื่อง 1-3 ปี และคนหัวใจเพชร เลิกเหล้ามากกว่า 3 ปีถึงตลอดชีวิต ผู้ที่ชนะใจตนเองทั้ง 3 ระดับ "ออกพรรษลาเหล้า" นับเป็นการต่อยอดการรณรงค์ โดยสร้างแกนนำในชุมชนเป็นพี่เลี้ยง ชี้ชวนให้ ตระหนักในชีวิต ครอบครัว ส่งเสริมให้กำลังใจให้งดหล้าแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้คนที่งดเหล้าได้ 3 เดือน มีความตั้งใจงดต่อเนื่องและอาจนำไปสู่การเลิกดื่มตลอดชีวิต เพื่อป้องกันควบคุมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในชุมชน ป้องกันเยาวชนลูกหลานเราเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ เป็นการป้องกันการเข้าถึงยาเสพติดของลูกหลาน ซึ่งแม้หลายคนจะเริ่มจาก ลด ละ ได้ก่อนสามารถลดค่าใช้จ่ายแล้วปัญหาเรื่องความวุ่นวาย การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ เป็นการเปลี่ยนแปลงตนเอง ดูแลครอบครัว และเศรษฐกิจในครอบครัว มาร่วมสร้างรอยยิ้มให้คนรอบข้าง และมาสร้างความสุขให้สังคม