วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 18:06 น.

ภูมิภาค

ผบ.สอ.รฝ. เปิดฝึกเตรียมความพร้อม กำลังรบชุดผลัดเปลี่ยนรักษาความสงบภาคใต้

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 21.29 น.
เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อม หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา ชุดผลัดเปลี่ยนวงรอบ เดือนเมษายน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 23 มี.ค.64 โดยมี นาวาเอก สามารถ ศรีม่วง ผู้บังคับการ ศูนย์การฝึก นำกำลังพลที่เข้ารับการฝึก แถวรับการตรวจความพร้อม ณ หน้ากองบังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
 
นาวาเอก สามารถ ศรีม่วง กล่าวว่า ตามที่ สอ.รฝ. มอบหมายให้ ศูนย์การฝึก โดยโรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยรับผิดชอบในการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลชุดผลัดเปลี่ยน ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ยัง หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ อีกทั้ง เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกจัดจาก กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 จำนวน 63 นาย 
 
 
พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ได้มีความห่วงใย พร้อมเน้นย้ำให้กำลังทุกนาย ตั้งใจรับการฝึกสอน ด้วยความมีวินัย เข้มแข็ง อดทน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้มีความพร้อม ก่อนเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ให้เกิดผลสำเร็จมีประสิทธิภาพ  ที่สำคัญต้องไม่ประมาท และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก  
 

หน้าแรก » ภูมิภาค