วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 22:03 น.

ภูมิภาค

ครัวพระราชทาน “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด จ.ประจวบฯ

วันจันทร์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 16.58 น.

ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ขึ้นที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 64 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่นำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


วันที่ 3 พฤษภาคม นายพัลลภ สิงเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด จ.ประจวบฯ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน และผู้แทนชุมชนเข้าร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้มอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนครัวพระราชทาน พร้อมร่วมประกอบอาหารปรุงสุกจำนวน 3,000 ชุด แก่ผู้แทนชุมชนและผู้แทนอำเภอ และชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย