วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:26 น.

ภูมิภาค

เมืองคอน ติดเชื้อพุ่งอีก 13 ราย ใน 3 อำเภอ วอนอย่าปกปิดข้อมูล

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 17.13 น.
วันที่ 10 มิ.ย. 64 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่พบมีการติดเชื้อของผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 13 ราย จาก 3 พื้นที่ คือ พื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 7 ราย อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 2 ราย และอำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 4 ราย ส่งผลให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่แล้วทั้งสิ้น 948 ราย อยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน123 ราย มีผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับไปดูแลตัวองต่อที่บ้านแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 808 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม รวม 17 ราย 
 
โดยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การที่ยังพบผู้ป่วยรายใหม่เป็นปัญหาจากการปกปิดข้อมูลของกลุ่มเสี่ยง ที่พบว่ามีการติดเชื้อหลังพ้นระยะเวลากักตัว และในกลุ่มเสี่ยงสูงที่กลับมาพบเชื้อหลังพ้นระยะเวลากักตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากหลายอย่าง ทั้งจากสภาพร่างกายความแข็งแรง และการมีภูมิต้านทานของแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งอยากขอความร่วมมือให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค หรือ DMHTT อย่างเคร่งครัดต่อไปอีก
 
พร้อมกันนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวถึงการลงทะเบียนฉีดวัคซีนว่า ในขณะนี้แอปพลิชั่นหมอพร้อม ยังไม่เปิดให้บริการ แต่ในส่วนของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นนครศรีชนะได้ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูลจากแอปพลิเคชั่นดังกล่าวมาประกอบในการบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในตอนท้ายของการแถลงข่าวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารของจังหวัด เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคทุกคนที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช

หน้าแรก » ภูมิภาค