วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 23:30 น.

ภูมิภาค

เริ่มแล้ว! จองฉีดวัคซีนโควิดผ่านช้อปปี้ เพื่อชาวนครศรีธรรมราช รวมพลัง สู้ไปด้วยกัน

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 16.49 น.
วันที่ 10 กรกฎาคมเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงการเปิดช่องทางการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน โควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมา 1-2 เดือน ประเทศไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบกับวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา ที่มีการทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ผนึกกำลังกันทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกัน การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เป็นหนทางที่จะสร้างเกราะป้องกันภัยให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ถ้าประชาชนพ่อแม่พี่น้องของเราได้รับวัคซีนมากกว่า 70% หรือ ประมาณ 1,000,000 คน จังหวัดนครก็จะรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้
 
จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้ร่วมมือกับบริษัทซ้อปปี้ เพื่อพัฒนา "ช่องทางการลงทะเบียน เข้ารับวัคซีนโควิด - 19 ผ่านแพลตฟอร์มซ้อปขี้" เพื่อเป็นช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเข้าถึงการลงทะเบียนรับวัคซีนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ ปัจจุบันที่ทุกคนต้องรักษาระยะห่าง ด้วยการที่แพลตฟอร์ม ช้อปปี้ สามารถใช้เป็นช่องทางให้ชาวนครศรีธรรมราช สามารถเข้าถึงวัคซีน ได้อย่างง่ายดาย สะดวกและปลอดภัยด้วยพลังความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนของภาครัฐฯและเอกชนทำให้แพลตฟอร์มนี้จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนให้เศรษฐกิจของจังหวัดกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง ชาวนครต้องชนะ ประเทศไทยต้องชนะ
 
สำหรับโครงการรับจองวัคซีนเพื่อชาวนครศรีธรรมราช" จากช้อปปี้ ประเทศไทย ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และไต้หวัน ร่วมมือกับ เขตสุขภาพที่ 11 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ศูนย์เทคโน โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนช่วยเหลือให้พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ Covid-19 โดยโปรแกรม "วัคซีนเพื่อชาวนครศรีธรรมราช" ถือเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ "#Shopee Together รวมพลัง สู้ไปด้วยกัน" ที่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือผู้ใช้งานชาวไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ช้อปปี้ ประเทศไทย ถือเป็นพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนต้องรักษาระยะห่าง ด้วยการที่แพลตฟอร์มช้อปปี้สามารถใช้เป็นช่องทางให้ชาวนครศรีธรรมราชสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างง่ายดายสะดวก และปลอดภัยในความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนของภาครัฐฯและ เอกชน ทำให้โปรแกรมนี้จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนให้เศรษฐกิจของจังหวัดกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง
 
โดยโปรแกรม"วัคซีนเพื่อชาวนครศรีธรรมราช" จะเริ่มเปิด ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป บนแพลตฟอร์มของช้อปปิ้ประเทศไทย โดยมอบประโยชน์ให้กับชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งชาวนครศรีธรรมราช สามารถจองวัคชีนและเช็คสถานะออนไลน์ได้ ตลอด 24 ชั่วโมงบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้
 
สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสำเร็จกับช้อปปี้ จะได้รับประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท จาก บริษัท เมืองไทยประกันภัย โดยจำกัด 300,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น…

หน้าแรก » ภูมิภาค