วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:11 น.

ภูมิภาค

เศร้า! ปราจีนบุรีสังเวยโควิด 4 รายรวด ป่วยพุ่งอีก 90 ราย ผู้ว่าฯเพิ่มมาตราการเข้มเดินทางเข้า-ออก

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 19.05 น.
เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 21 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า นายโชคชัย สาครพานิชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีรายงานประกาศกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรีประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 90 ราย สะสมรวม 2,064 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 1,369 ราย รักษานอกเขต 4 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 15 ราย  รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย รวมรักษาหายกลับบ้านสะสม 676 ราย ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 909 ราย รอผล 5 ราย รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 53,477 ราย
 
การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19มีความจำเป็น ขอให้ประชาชน “การ์ดอย่าตก” จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่เสี่ยงของผู้ติดเชื้อ สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่งที่ปรากฎใน Timeline ของผู้ป่วยทุกคน ดังนี้ เชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน กทม.จำนวน 12 ราย  เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจำนวน20ราย สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันจำนวน35ราย สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยยืนยันจำนวน4ราย เชื่อมโยงบริษัท พีบีไพ (ไทยแลนด์)จำนวน 3 ราย   เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท TPV จำนวน 3 ราย เชื่อมโยงบริษัท WDจำนวน1ราย เชื่อมโยงบริษัท ไทยแอโรว์ (จ.ฉะเชิงเทรา)จำนวน 8 ราย ป่วยมีอาการจำนวน 2 ราย ขายผลไม้ที่ตลาดปิงพลาซ่าจำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรคจำนวน 1 ราย โดยพบการกระจายตัวของผู้ป่วยตามรายอำเภอ ดังนี้ อ.เมืองปราจีนบุรี จำนวน 3 7ราย อ. กบินทร์บุรี จำนวน 23 ราย อ.นาดี จำนวน 8 ราย บ้านสร้าง จำนวน 2 ราย อ.ประจันตคาม จำนวน 3 ราย ศรีมหาโพธิ จำนวน 12 ราย อ. ศรีมโหสถจำนวน 1 ราย นอกเขตจังหวัด จำนวน 4 ราย
 
รายละเอียดผู้เสียชีวิตของจังหวัด (21 ก.ค. 2564)  จังหวัดปราจีนบุรีรายที่12 ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 840 หญิงไทย อายุ 68 ปี ที่อยู่ขณะป่วย : อ. เมืองปราจีนบุรี ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 : สัมผัสผู้ป่วยยืนยันปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิต :มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สาเหตุการเสียชีวิต :ปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด 19 ภาวะแทรกซ้อน ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ประวัติ :2 ก.ค.64มีอาการ ไข้ ไอ หอบเหนื่อย3 ก.ค.64ไปตรวจที่ รพ. ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาใน รพ.18 ก.ค.64เสียชีวิต
 
รายละเอียดผู้เสียชีวิตของจังหวัด (21 ก.ค. 2564)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีรายที่ 13 ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 331 ชายไทย อายุ 66 ปี    ที่อยู่ขณะป่วย : อ.ศรีมโหสถ ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 :สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิต :  มีโรคประจำตัว โรคหลอดเลือดสมอง โรคไขมันในเลือดสูง โรคโลหิตจาง สาเหตุการเสียชีวิต :ปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด 19 มีภาวะแทรกซ้อน ทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ไตวายเฉียบพลัน ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ ประวัติ :13-14 พ.ค. 64 มีอาการไข้ หายใจเหนื่อยหอบ15-17 พ.ค. 64 ไปตรวจที่ รพ. รับรักษาเป็นผู้ป่วยใน รพ.18 พ.ค. 64ตรวจพบติดเชื้อโควิด 1918 ก.ค. 64เสียชีวิต
 
รายละเอียดผู้เสียชีวิตของจังหวัด (21 ก.ค. 2564) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรี รายที่14  ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1,126 ชายไทย อายุ 90 ปี ที่อยู่ขณะป่วย : อ.เมืองปราจีนบุรี ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 :สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยยืนยัน ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิต :มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูงสาเหตุการเสียชีวิต :ปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด 19 มีภาวะความดันโลหิตสูงประวัติ :7 ก.ค. 64สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยยืนยัน8 ก.ค. 64 ไปตรวจที่ รพ.ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาใน รพ.19 ก.ค.64 เสียชีวิต
 
รายละเอียดผู้เสียชีวิตของจังหวัด(21 ก.ค. 2564)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีรายที่15 ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 577 ชายไทย อายุ 56 ปี    ที่อยู่ขณะป่วย : อ. ประจันตคาม ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 :พักอาศัยในพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรปราการ ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิต :มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง สาเหตุการเสียชีวิต :ปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด 19 ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน    ประวัติ :17 มิ.ย. 64 พักอาศัยที่ จ.สมุทรปราการ เริ่มมีอาการหนาวสั่น19 มิ.ย. 64 เดินทางจากสมุทรปราการมาเยี่ยมญาติที่ จ.ปราจีนบุรี มีอาการ ไข้ หนาวสั่นไปตรวจที่ รพ. ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาใน รพ.19 ก.ค.64 เสียชีวิต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้
 
จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกับ ร่วมงานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ การไม่สวมหน้ากากอนามัยและการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง นอกจากนี้ ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคได้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ 2-4 ยังพบมีการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือ ในการ งดรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในที่ทำงาน และคนในบ้านให้เลือกรับประทานอาหาร จานเดียวหรือเป็นชุดสำหรับคนเดียว เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านหรือเมื่อมีการพูดคุยกัน
 
ด้าน นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีประกาศจังหวัดปราจีนบุรีขอความร่วมมือมาตราการป้องกันโควิด-19 ออกคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2067/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี(เพิ่มเติม)คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ ๒๐๖๗/๒๕๖๔      เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม)
 
ตามที่จังหวัดปราจีนบุรี มีคำสั่งที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕'๖๔ เรื่องมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นั้นเนื่องจากมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑0/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 
ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด - 19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘และข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๒๔ ) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑ (๑) ของคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้
 
ข้อ ๑ มาตรการควบคุมบุคคลเดินทางเข้า - ออก พื้นที่ (๑ ให้บุคคลซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒๘รวมทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา) ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒0 กรกฎาคม ๒๕'๖๔ เป็นต้นไป รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่
 
สาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ท้องที่ที่ตนเองเดินทางเข้ามาพักอาศัยทันทีและเข้ารับการสอบสวนโรคจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อวินิจฉัยสั่งการ โดยจะต้องกักตัวในสถานที่พำนัก (Home Quarantine) หรือสถานที่ทางราชการกำหนด (Local Quarantine) เป็นระยะเวลา๑๔ วัน หรือกรณีอยู่ในพื้นที่ไม่เกิน ๑๔ วัน ให้กักตัวตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

หน้าแรก » ภูมิภาค