วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 05:39 น.

ภูมิภาค

อำนาจเจริญ "เบิ่งแยงกัน" รับผู้ติดโควิดกลับบ้านเพิ่ม 49 ราย

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 14.57 น.
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 ก.ค. 64 นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ(สสจ.) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้( 22 ก.ค. 64) มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 49 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที ที่มาถึง จำนวน 48 ราย มีภูมิลำเนากระจายไปทุกอำเภอ( 7อำเภอ) ประกอบด้วย อ.เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 14 ราย อ.ชานุมาน จำนวน 5 ราย อ.ปทุมราชวงศา จำนวน 2 ราย อ.พนา จำนวน จำนวน 1 ราย อ.เสนางคนิคม จำนวน 5 ราย อ.หัวตะพาน จำนวน 13 ราย อ.ลืออำนาจ จำนวน 2 ราย และภูมิลำเนานอกเขตจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 6 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 1 ราย ที่ อ.ชานุมาน รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม ระลอก 3 จำนวน 536 ราย ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด จำนวน 492 ราย ติดเชื้อจากภายในจังหวัด จำนวน 44 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 5 ราย คือ อ.เสนางคนิคม 2 ราย อ.พนา 1 ราย และ อ.เมืองอำนาจเจริญ 2 ราย หายป่วยเพิ่ม 15 ราย รวมหายป่วยระลอก 3 จำนวน 183 ราย กำลังรักษา จำนวน 348 ราย ที่โรงยาบาล จำนวน 320 ราย และ Home Isolution จำนวน 28 ราย และมีเตียงรองรับได้ จำนวน 415 เตียง ใช้ไปแล้ว จำนวน 278 เตียง คิดเป็นร้อยละ 67.0 เตียงคงเหลือ จำนวน 137 เตียง คิดเป็นร้อยละ 33.0  
 
นายแพทย์ประภาส วีระพล สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงนี้หน้าฝน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ให้ปลูก ฟ้าทะลายโจร และ กระชายขาว ในพื้นที่ว่างที่มี และเก็บผลผลิตได้ในวันออกพรรษา ปลายฝนต้นหนาว เพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการต่อสู้กับโควิด – 19  
 
ด้าน นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโควิด – 19 กลับบ้าน อำนาจเจริญ “ เบิ่งแยงกัน”(ดูแลกัน) ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สปสช. ส่งผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(บุรีรัมย์  อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธรและศรีสะเกษ ) โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 
 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบมอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละท่าน รับผิดชอบการจัดนำผู้ป่วยโควิด – 19 ที่มีความประสงค์จะกลับไปพักรักษาตัวในจังหวัดภูมิลำเนา ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนกลางหลักในการประสานกับผู้ป่วย และรัฐมนตรีแต่ละท่าน ช่วยในการประสานใช้ทรัพยากรในการ ลำเลียง จัดส่ง และประสานจังหวัดภูมิลำเนาปลายทาง สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และที่ประชุมจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยเป็นลักษณะของการช่วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ซึ่งเป็นการทำหน้าที่เป็นแกนหลักประสานระหว่างผู้ป่วยกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 1330 รวมทั้งมาตรการในการนำส่ง ผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาของกระทรวงสาธารณสุข ความพร้อมของ 6 จังหวัดในการรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 กลับภูมิลำเนา 
 
ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันหารือเตรียมความพร้อม นำผู้ป่วยโควิด – 19 ที่มีความประสงค์จะกลับเข้ารักการรักษาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจังหวัดอำนาจเจริญ มีภารกิจ กำกับ ติดตาม สนับสนุน การจัดตั้ง สถานที่ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม จุดพักคอย Home Isolution/Community Isolution รวมทั้ง สถานที่กักกันระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ในการติดตามให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกันตัว Local Quarantine ระดับ จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ที่จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 กลับจังหวัดอำนาจเจริญ 
ส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ(อบจ.) นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ(อบจ.) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกัน แพ็คสิ่งของ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในการอุปโภค – บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือ แจกจ่ายให้กับผู้กักกันตัวเอง 14 วัน ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)…