วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:27 น.

ภูมิภาค

“หัวหิน” เลื่อนเปิดเมืองเป็น 1 พ.ย.นี้ เพื่อความมั่นใจ นทท.

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564, 12.30 น.

วันที่ 23 กันยายน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองแผนดำเนินการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว เพื่อนำบทสรุปนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค. หรือ ศบค.ชุดเล็ก) มีแนวโน้มว่าการเปิดจังหวัดเพื่อรับนักท่องเที่ยวทั้ง 5 พื้นที่ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ (อ.เมืองฯ อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ดอยเต่า) ชลบุรี (เมืองพัทยา อ.บางละมุง อ.สัตหีบ) เพชรบุรี (ชะอำ) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จากกำหนดเดิมวันที่ 1 ต.ค.2564 อาจต้องเลื่อนไปเป็นวันที่ 1 พ.ย.นี้แทน เพื่อให้ทุกพื้นที่ระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ได้ครบโดสไม่น้อยกว่า 70% ตามเกณฑ์การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักของการพิจารณาเปิดพื้นที่นำร่องนั้นๆ ประกอบกับขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศยังไม่แน่นอน คณะทำงานจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงเห็นควรให้เลื่อนกำหนดการอย่างน้อย 1 เดือนจากกำหนดเดิม แม้แนวโน้มการเปิดพื้นที่นำร่องของทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าวอาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 พ.ย.นี้ แต่ ททท.ไม่มีความกังวล เพราะมองว่าเป็นการดีกว่าหากทุกพื้นที่ที่เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีสัดส่วนการฉีดวัคซีนที่พร้อมมากกว่านี้ โดยเท่าที่ตรวจสอบพบว่าปัจจุบันยังมีอีกหลายแห่งรอการจัดสรรวัคซีนอีกจำนวนมาก

 


นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมนำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะทำงานด้านแผนการกระจายวัคซีน แผนการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเป็นสมาร์ท ซิตี้ แผนการตลาด  คณะทำงานด้านแผนเผชิญเหตุและบริหารความเสี่ยงในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น คณะทำงานสร้างความเข้าใจให้คนในพื้นที่ และคณะทำงานด้านแผนปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน หรือ SOP คาดว่าการจัดทำแผนจะเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

 


นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าสำหรับแนวทางการเปิดเมืองหัวหินทราบว่ามีการเลื่อนจากเดิมในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ขณะที่ภาครัฐจะต้องวางกรอบการทำงานให้รัดกุมทุกด้านเพื่อป้องกันผลกระทบโดยเฉพาะการเดินทางจากภาคกลางไป 14 จังหวัดภาคใต้ หากไม่มีความจำเป็นต้องเข้าเมืองหัวหินจะกำหนดให้ใช้ถนนบายพาสสายชะอำ-ปราณบุรี นอกจากนั้นการเลื่อนเปิดเมืองจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการจะพัฒนามาตรฐานบริการให้ดีขึ้น ขณะที่การทำมาตรฐาน SHA PLUS ของ ททท.เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ประกอบการโรงแรมที่จะขอประเมินจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมจากปกครองจังหวัดที่ควบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

 


ด้าน นายกรด โรจนเสถียร ประธานโครงการหัวหิน รีชาร์จ ภาคเอกชน กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ อ.หัวหิน ได้รับวัคซีนโควิด 19 เกินร้อยละ 70 ในเดือนกันยายนนี้ ตามเป้าหมาย แต่ต้องรอระยะเวลาให้ภูมิคุ้มกันประมาณ 2 สัปดาห์ รวมทั้งต้องรอความเรียบร้อยของแผนดำเนินการ จึงเห็นว่าการเลื่อนแผนเปิดการท่องเที่ยวจากวันที่  1 ตุลาคม ออกไปเหมาะสมกว่าแต่จะต้องรอความชัดเจนจาก ศบค.ด้วยว่าจะอนุมัติเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัดเมื่อใด

 


นายนพรพ วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า “หัวหิน”มีความพร้อมเปิดเมืองท่องเที่ยวตากอากาศระดับนานาชาติให้มีความปลอดภัย หลังจากประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนครบตามเป้าหมาย ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ศบค.กำหนด ขณะเดียวกันต้องเน้นย้ำโรงแรม ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลควรพัฒนาให้มีมาตรฐานทั้งข้อกำหนดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) หากมีการเลื่อนเปิดเมืองหัวหินเชื่อว่าผู้ประกอบการจะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น