วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:37 น.

ภูมิภาค

ร้อยเอ็ด วัดสันติวิหารฯนำชาวบ้านจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 08.42 น.

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2564 เวลา 19.00 น.ที่บริเวณภายในวัดสันติวิหาร ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด นายศักดิ์ดา ว่องสัธนพงษ์  ประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีหลวงพ่อพระครูปริยัติวรศาสน์(พระมหาชำนิ) เจ้าอาวาสวัดสันติวิหารฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพสกนิกรชาวบ้านธวัชดินแดง ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีบางตา ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19เข้มข้น ประชาชนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมนอกจากจะจำกัดจำนวนแล้วยังต้องสวมหน้ากากอนามัยไม่เว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์ในพิธี

 


 

จากนั้น นายศักดิ์ดา ได้นำพสกนิกรชาวบ้านธวัชดินแดงและใกล้เคียงถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันสวรรคต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและจะขอสืบสานพระราชปณิธาน ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชนเปรียบเสมือนหยาดน้ำทิพย์ที่ชโลมผืนแผ่นดินและจิตใจของพสกนิกรให้ได้รับความร่มเย็น

 


หลวงพ่อพระครูปริยัติวรศาสน์(พระมหาชำนิ)ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวว่า อนึ่งพระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประเทศและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า แม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ยังคงผลิดอกออกผลและให้ความร่มเย็น พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ ยังคงเปรียบดุจดังแสงสว่างที่คอยชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยสืบไป